Επιμέλεια: Βάσω Βεγίρη, Γιώργος Xατζηλίδης, Φάνης Ζώης, Σταμάτης Ζησίμου, Σοφία Εμμανουήλ, Λάμπρος Καραγεώργος

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη

Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο
Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 20:00
UPD:13/09/2018 10:49
A- A A+

H ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσεις και κτήρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.  Παρουσιάζει σημαντική κερδοφορία, χωρίς να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Aθανάσιος Σχίζας, διευθύνων σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Σημαντική παράμετρος για τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνει είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές αναπτυξιακών δράσεων / παρεμβάσεων που επιχειρεί. 

Εκτός από τη διαχείριση των ακινήτων και του τροχαίου υλικού, οι δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. επικεντρώνονται και στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών αερίων, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και με έργα βέλτιστης διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

Αξιοποίηση ακινήτων

Το χαρτοφυλάκιο της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. περιέχει γεωτεμάχια έκτασης 100.000 στρεμμάτων και πλήθος κτηρίων άνω των 4.500 με συνολικό εμβαδόν 540.000 τ.μ. Είναι περίπου 900 ενεργές μισθώσεις με έσοδα να ξεπερνούν τα 8.000.000 ευρώ ανά έτος. Διαθέτει ακίνητα προς μίσθωση για διάφορες χρήσεις, όπως για κατοικία, εμπορική ή αποθηκευτική χρήση. Στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η εταιρεία προχωρά στην εκπόνηση μελετών για την επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων με σκοπό την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών ακινήτων.
 

Στόχος η Ανάπτυξη

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη:
1. Μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών με τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, συγκροτημάτων γραφείων, ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών χρήσεων. 2. Εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών. 3. Αναπαλαίωσης-αποκατάστασης σημαντικών Σιδηροδρομικών Σταθμών που έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή και αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά. 4. Μη σιδηροδρομικών ακινήτων για οποιαδήποτε χρήση. 5. Μικρότερων σιδηροδρομικών σταθμών. 6.’Εργων που αξιοποιούν την Αιολική Ενέργεια ή άλλες μορφές ΑΠΕ. 7. Πωλήσεων ακινήτων που δεν εξυπηρετούν σιδηροδρομικές ανάγκες. Για την υλοποίηση των έργων, η εταιρεία στοχεύει στη συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές μέσω σχημάτων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (μακροχρόνιες μισθώσεις, παραχωρήσεις έργων, πωλήσεις μετοχών εταιρειών ειδικών σκοπού κ.λπ.).

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), στο οποίο αποτυπώνονται οι χωρικές και γεωγραφικές πληροφορίες των ακινήτων. Το σύστημα αυτό το έχει αναπτύξει η εταιρεία ώστε να καταγράψει και να αποτυπώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς και τις βασικές πληροφορίες όπως το εμβαδόν ακινήτων, την αξία αυτών, τα διάφορα πολεοδομικά στοιχεία όπως και φωτογραφίες.

Διαχείριση Τροχαίου Υλικού

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί από το 2015 ως διαχειριστής του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Ο στόλος που διαχειρίζεται αποτελείται από 3.752 μονάδες (Κινητήριες μονάδες καθώς και εμπορευματικά και επιβατικά οχήματα). Το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού αυτού τροχαίου υλικού μισθώνεται και χρησιμοποιείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. H ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι σε επαφή και με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό για επιπλέον εμπορική αξιοποίησή του. Τα συνολικά ετήσια έσοδά της από τη δραστηριότητα αυτή ξεπερνούν τα 16.000.000 ευρώ. Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι η αξιοποίηση του τροχαίου υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον το ελληνικό σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Στα πλαίσια αυτά η ΓΑΙΑΟΣΕ προγραμματίζει να επενδύσει την επόμενη 4ετία το ποσό των 40.000.000 από ίδιους πόρους για την αναβάθμισή του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

 • Καταγραφή και αξιολόγηση του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται.
 • Χαρακτηρισμό τροχαίου υλικού ως άχρηστο και ενεργοποίηση διαδικασιών για την εκποίησή του.
 • Μίσθωση τροχαίου υλικού σε σιδηροδρομικές εταιρείες.
 • Ανακατασκευή μονάδων τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες αυτές.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς και διερεύνηση μεθόδων κάλυψής τους.
 • Εύρεση χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού με ταυτόχρονη διερεύνηση ενδεχόμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης υλοποίησης τέτοιων υποδομών μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογές στο τροχαίο υλικό για χρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Προσεχείς δράσεις της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Διαβλέποντας τις μεταφορικές ανάγκες της διεθνούς αγοράς αλλά και τον ρόλο του σιδηροδρόμου στις τουριστικές δραστηριότητες της χώρας, προετοιμάζει: Διαγωνιστική διαδικασία για την ανάταξη, ανακατασκευή και επισκευή 105 οχημάτων τροχαίου υλικού ύψους 13.000.000 ευρώ. Τη μετασκευή 100 κλειστών φορταμαξών σε πλατφόρμες μεταφοράς- cοntainers, ώστε να καταστήσει τον στόλο της πλήρως ανταγωνιστικό. Την επισκευή και εκσυγχρονισμό του Αμαξοστασίου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης και του περιβάλλοντος χώρου με σκοπό την αξιοποίησή του από σιδηροδρομικές εταιρείες. Σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υποβολή χρηματοδοτούμενου προγράμματος παροχής προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προβολής ενημερωτικού υλικού επί αμαξοστοιχιών της γραμμής Πύργου - Αρχαία Ολυμπία. Την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών στο επιβατικό Τροχαίο Υλικό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα μέσω συμμετοχής της στη διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1300/2014. Επιπλέον, η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής υποδομής και της μετατροπής του μεγαλύτερου μέρους του σιδηροδρομικού δικτύου σε ηλεκτροκίνητο, πραγματοποιεί:

 •  Έρευνα της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς για ενδεχόμενα αγορά καινούριου τροχαίου με στόχο του εκσυγχρονισμό του στόλου της με ορίζοντα 20ετίας.
 • Έρευνα για τη μετατροπή κινητήριων μονάδων τροχαίου υλικού από πετρελαιοκίνητες σε ηλεκτροκίνητες.
 • Σε συμπαραγωγές με Διεθνείς και Ελληνικές εταιρείες για τη μετασκευή και κατασκευή μηχανών, βαγονιών-φορταμαξών με σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία. 

Περιγραφή ενεργειακής δραστηριότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ στο χώρο της ενέργειας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικά και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. 

 • Έχει κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1 MW με ίδια κεφάλαια. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 1 MW είναι από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε στέγη κτιρίου στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
 • Έχει υλοποιήσει έρευνα αιολικού δυναμικού σε όλη την Ελλάδα και έχει καταθέσει στην Κεντρική Μακεδονία έξη προτάσεις για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 600 Kw 
 • Πραγματοποιεί έρευνα αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στον Νομό Έβρου.
 • Προχωρά σε διαγωνισμό για την ανάδειξη επενδυτή για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην περιοχή της Βόρειας Φθιώτιδας.
 • Έχει εκπονήσει Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία και λειτουργία μιας Μονάδας επεξεργασίας Υγρών - Στερεών Αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, μέσω Αναεροβίου Ζυμώσεως για την παραγωγή Βιοαερίου - Ηλεκτρικής Ενέργειας και Οργανικού Λιπάσματος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Έχει εκπονήσει Μελέτη Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας δημιουργίας «Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης» σε τρία σιδηροδρομικά ακίνητα που διαχειρίζεται στην περιοχή της ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • Έχει εκπονήσει Μελέτη για τη χωροθέτηση μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων στα σιδηροδρομικά ακίνητα που διαχειρίζεται.
 • Προχωρά σε συνεργασίες με δήμους της ΑΤΤΙΚΗΣ για τη δημιουργία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ με σκοπό ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ - ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΕΘ - Βόρεια Ελλάδα