Υπόμνημα Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών προς την ηγεσία του υπ. Υγείας

Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 10:11
UPD:04/10/2019 12:34

Του Γρηγόρη Σαραφιανού*

*Ο Γρηγόρης Σαραφιανός είναι πρόεδρος του Δ.Σ. και εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων UEHP.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά, σοβαρά, απειλούν τη βιωσιμότητά μας και προέκυψαν μετά το 2013 είτε ως μνημονιακές συνέπειες είτε λόγω ιδεοληψιών της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Πρέπει άμεσα, ως κυβέρνηση που πιστεύει στην επιχειρηματικότητα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ελεύθερη οικονομία να δώσετε ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΕΙΣ και η συνεργασία μας να είναι διαρκής ώστε να σωθούν οι εναπομένουσες σε λειτουργία Κλινικές. Διαχωρίζουμε τα προβλήματα σε αυτά που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας και σε αυτά που αποτελούν συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υπουργείου Υγειας: 

 1. Κατάργηση των ληστρικών μέτρων Rebate και Claw back που επιβλήθηκαν, με αναδρομική ισχύ, το 2013, ως προσωρινό μέτρο για μια διετία αλλά δυστυχώς με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και την ψήφο της Ν.Δ. έχει παραταθεί έως το 2022. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το Rebate ανέρχεται στο 5% και το Claw back στο 42% των υποβαλλόμενων τιμολογίων βάσει των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων που η τότε Κυβέρνηση έχει καθορίσει. 
  Σε αυτό το 5%+42% = 47% να προστεθεί και η περικοπή του ιατρικού ελέγχου που μεσοσταθμικά ανέρχεται σε 20% έως 30% μηνιαίως, δηλαδή συνολικά περικοπή 67% - 77% στις υποβαλλόμενες δαπάνες!!! 
  Το εξοντωτικό αυτό ποσοστό οδήγησε, από το 2010, σε διακοπή λειτουργίας 40 Κλινικές και αποτελεί συνέπεια της λανθασμένης κατανομής των ποσών σε κάθε κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, που στηρίχθηκε, λανθασμένα, στα ποσά που δαπανούσαν τα 4 αρχικά ταμεία που συνέστησαν τον ΕΟΠΥΥ ενώ μετέπειτα απορροφήθηκαν δεκάδες άλλα ταμεία, με εκατομμύρια ασφαλισμένους, χωρίς καμία αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Προτείνουμε είτε αύξηση των ποσών των κωδικών του προϋπολογισμού είτε την προσωρινή διακοπή της συνεργασίας μας κάθε χρόνο, μόλις εξαντλούνται τα οικονομικά διαθέσιμα του Οργανισμού. 
 2. Λειτουργία κλινών ΜΕΘ Ιδιωτικών Κλινικών: Διαβάσαμε δηλώσεις σας ότι θα τροποποιήστε τις συμβάσεις με τις Κλινικές ώστε να διαθέσουν στο σύστημα περισσότερες κλίνες. 
  Λάθος.
  Η σύμβασή μας με τον ΕΟΠΥΥ δεν καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό κλινών αλλά το ΣΥΝΟΛΟ των κλινών. 
  Στην πράξη, από τα 21 εκατ. ευρώ του υπο-κωδικού για δαπάνες ΜΕΘ καταναλώνονται περίπου 14 εκατ. ευρώ, σε 10 περίπου μόνο Κλινικές της Αττικής. Το πρόβλημα ότι δεν διατίθενται κλίνες ΜΕΘ οφείλεται στη μη συνεργασία όλων των ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα, το οποίο είχε διαπιστώσει ο πρώην αναπλ. υπουργός Υγείας κ. Πολλάκης και γ’ αυτό ανέθεσε, με τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (11ος 2018), την αρμοδιότητα στο ΕΚΕΠΥ αλλά ακόμη δεν ξεκίνησε η εφαρμογή. 
  Το άλλο πρόβλημα έγκειται στα προβλήματα που παρεμβάλλουν ανώτερα στελέχη του Οργανισμού σχετικά με τις προϋποθέσεις νοσηλείας σε κλίνη ΜΕΘ και την αποδοχή αντίστοιχης χρέωσης.
  Η λύση είναι μια και άμεσα εφαρμόσιμη. 
  Ο θεράπων ιατρός και μόνο αυτός, αποφασίζει ποια περιστατικά χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ και αυτά διακομίζονται είτε εντός της Κλινικής είτε από άλλη Κλινική ή Νοσοκομείο του ΕΣΥ, όχι υποχρεωτικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και με ιδιωτικά ασθενοφόρα. Σκεφτείτε πόσες διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για σοβαρά περιστατικά, όπως τροχαία και έκτακτες καταστάσεις, φωτιές, σεισμοί, κατά τις εφημερίες όταν για περιστατικά που νοσηλεύονταν μέχρι την παραμονή της εφημερίας είναι εφικτή η μεταφορά τους σε Ιδιωτικές Κλινικές για την ολοκλήρωση της θεραπείας των. 
  Όσον αφορά τις χρεώσεις, η λύση είναι μία. 
  Ασθενής που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο ΜΕΘ συν τη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και συνεχίζει η χρέωση με ΚΕΝ, η οποία έχει διακοπεί προσωρινά, όταν εξέλθει της ΜΕΘ και διακομισθεί σε νοσηλευτικό θάλαμο. Ασθενής που νοσηλεύεται από την εισαγωγή του σε ΜΕΘ αποζημιώνεται με τον ανωτέρω τρόπο και όχι με ΚΕΝ.Οι νοσηλείες σε ΜΕΘ πληρώνονται από υποκωδικό του ΕΟΠΥΥ με μηδενικό Claw Back. 
  Άλλωστε το κόστος νοσηλείας σε ΜΕΘ νοσοκομείου του ΕΣΥ ξεπερνά τις 3.500 ευρώ ενώ το ημερήσιο νοσήλιο του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ μόνο!!! 
 3.  Ζητάμε την τροποποίηση του τελευταίου νόμου για τις Ιδιωτικές Κλινικές, του Νόμου 4600 9-3-2019, σε 3 σημεία. 
  Α. Έκπτωση από τη θέση του νόμιμου εκπροσώπου αλλά όχι και μετόχου, να ισχύει μετά την έκδοση αμετάκλητης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και μόνο για αδικήματα κατά της ζωής και το αδίκημα της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. 
  Β. Η σχέση συνεργασίας κάθε Ιατρού με την Κλινική, ακόμη και των Επιστημονικά Υπευθύνων να μην είναι υποχρεωτικά σχέση εξηρτημένης εργασίας αλλά να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των 2 μερών με Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 
  Γ. Να παύσει η υποχρεωτική ύπαρξη Επιστημονικά Υπευθύνων ανά ειδικότατα αλλά μόνο ανά Τομέα Ειδικοτήτων. Ένας για τις ειδικότητες του παθολογικού τομέα, ένας για τις ειδικότητες του χειρουργικού τομέα και ένας για τις εργαστηριακές ειδικότητες. Την ευθύνη της ακολουθούμενης θεραπείας έχει αποκλειστικά και μόνο ο Θεράπων Ιατρός και όχι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του τμήματος - ειδικότητας. 
  Δ. Για τις λειτουργούσες έως τη δημοσίευση του νόμου Κλινικές η φράση “αυτόνομο και αυτοτελές κτίριο” να τροποποιηθεί σε “αυτόνομο και αυτοτελές ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων”. 
 4.  Σε κάθε υποτίμηση των τιμών των φαρμάκων (διότι ανατιμήσεις έχουν να γίνουν πέραν της δεκαετίας) οι νέες τιμές ισχύουν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ για τις Κλινικές σε αντίθεση με τις Φαρμακαποθήκες και τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, για τους οποίους δίδεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου να μειώσουν την οικονομική ζημία από το στοκ φαρμάκων που διαθέτουν. Όμως στοκ φαρμάκων διαθέτουν και τα φαρμακεία των Κλινικών και υφιστάμεθα και εμείς οικονομική ζημία από τις υποτιμήσεις. Γι’ αυτό ζητάμε σε κάθε έκδοση νέου Δελτίου τιμών φαρμάκων το μεταβατικό χρονικό διάστημα που θα ισχύει για τα Ιδιωτικά Φαρμακεία να ισχύει και για τα Φαρμακεία των Κλινικών. 
 5.  Τα τελευταία χρόνια κάθε απόφαση του υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΟΠΥΥ, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αναδρομική ισχύ. Ζητάμε κάθε απόφαση να έχει ισχύ από την 1η του επόμενου μήνα από την υπογραφή, δημοσίευση και κοινοποίηση της. Όχι αιφνιδιασμούς. 
 6. Σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ που είναι σε ισχύ από τον 11ο του 2018 αλλά και με τον παλαιότερο είναι δυνατή η νοσηλεία νεφροπαθούς σε Κλινική και ταυτόχρονα η ημέρα πάρα ημέρα πραγματοποίηση συνεδρίας αιμοκάθαρσης, η οποία χρεώνεται ως εξαιρούμενη. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την νοσηλεία, στα εξωφρενικά ποσοστά Claw Back και περικοπών ελέγχου (δείτε περίπου 70%+) εντάσσονται και οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης αλλά και τα φίλτρα και οι βελόνες τις οποίες εμείς πρέπει να πληρώσουμε στους προμηθευτές στο 100% της αξίας τους. Γι’ αυτό είχαμε συμφωνήσει, τον περασμένο Νοέμβριο, με τον κ. Πολλάκη, η νοσηλεία να τιμολογείται στο τιμολόγιο κλειστής νοσηλείας και οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης στο τιμολόγιο αιμοκαθάρσεων εξωτερικών ασθενών.
  Η εντολή που έδωσε στον τότε πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για έκδοση απόφασης του Δ.Σ. δεν υλοποιήθηκε ποτέ έως σήμερα.
 7. Από την 1-1-2016 πραγματοποιείται ιατρικός και διοικητικός έλεγχος από υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη Αττικής από επιστήμονες υγείας, όπως Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους και κάποιους λίγους ιατρούς, αγνώστου ειδικότητας, οι οποίοι, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο, προβαίνουν μηνιαίως σε περικοπές από 5% έως 90% (χωρίς υπερβολή) τροποποιώντας από την οθόνη υπολογιστή τις διαγνώσεις και συνεπώς τις τιμές αποζημίωσης, χωρίς να έχουν καμία επαφή με τους ασθενείς, παραβλέποντας μάλιστα τις υπογραφές των ελεγκτών ιατρών - εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ που επισκέπτονται τις Κλινικές και μπορούν να έχουν ιατρική άποψη σε πραγματικό χρόνο και όχι εκ των υστέρων. 

Ζητάμε την ηλεκτρονική διασύνδεση των Κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ και την σε πραγματικό χρόνο έγκριση ή απόρριψη δαπανών από ιατρούς της ΙΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους των Κλινικών για τη διευκρίνιση θεμάτων της ακολουθούμενης θεραπείας. Οι υποβαλλόμενες βέβαια ενστάσεις δεν έχουν καμία τύχη διότι εξετάζονται από τους ίδιους ανθρώπους χωρίς να τηρούνται πρακτικά και χωρίς καμία διαφάνεια. 

Ζητάμε, έως επιτευχθεί η διασύνδεση μας σε πραγματικό χρόνο, την επαναφορά του θεσμού των ελεγκτών ιατρών ανά Κλινική όπως επί δεκαετίες ίσχυε και η υπογραφή τους να έχει ισχύ τελικής, μη αμφισβητούμενης, έγκρισης και οριστικοποίησης ελέγχου και έκδοσης εντάλματος πληρωμής. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και άλλων Υπουργείων: 

 1. Την ένταξη των νοσηλευτικών υπηρεσιών από το ΦΠΑ ειδών πολυτελείας 24% στο ΦΠΑ 6%, στο οποίο, πολύ σωστά, είναι ενταγμένα τα φάρμακα. Η υγεία δεν αποτελεί είδος πολυτελείας, αλλά ένα πολύτιμο αγαθό και η αποκατάστασή της μια ανθρώπινη ανάγκη.Η μείωση του ΦΠΑ θα αυξήσει τα διαθέσιμα του κωδικού μας στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ με συνέπεια μια μικρή μείωση του Clawback.
  Ταυτόχρονα η μείωση αυτή του ΦΠΑ δεν θα έχει δημοσιονομικό κόστος διότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι ενταγμένος στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεπώς θα υπάρξει μόνο μια μετακίνηση ποσών μεταξύ των κωδικών του εθνικού προϋπολογισμού. Το παράδοξο είναι ότι οι Κλινικές αγοράζουν τα φάρμακα για τα φαρμακεία τους με ΦΠΑ 6% και τιμολογούν αυτά στον ΕΟΠΥΥ με ΦΠΑ 24% !!!
 2. Η μεταφορά με ιδιωτικά ασθενοφόρα, σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των υπουργών Υγείας και Μεταφορών, είναι δωρεάν. Ποιος όμως θα καλύψει το μισθολογικό κόστος, τις ασφάλειες, τα service, την κατανάλωση καυσίμων, τις υλικές ζημίες και φυσικά την απόσβεσή τους;
  Γι’ αυτό κυκλοφορούν ανά την Ελλάδα διάφορα ασθενοφόρα που καμία σχέση δεν έχουν με Κλινικές, αλλά αποτελούν πρωτοβουλίες άσχετων με την υγεία επιχειρηματιών.
  Ζητούμε άδειες ασθενοφόρων να χορηγούνται μόνο σε Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και η είσπραξη κομίστρου να είναι επιτρεπτή και ελεύθερη. Ο ανταγωνισμός θα ρυθμίσει τις τιμές. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα