Σε νέα ενεργειακά πεδία «μπαίνει» ο ΑΔΜΗΕ

Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 09:00
UPD:14:50
A- A A+

Με επενδυτικό σχέδιο ύψους 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας και στόχο την ηλεκτρική διασύνδεση όλων σχεδόν των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα έως το 2030, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρά με ταχύτητα και συνέπεια στην υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, όμως, αναζητά νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ενέργεια, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την κερδοφορία του αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε νέες τεχνολογίες και εξειδικευμένα αντικείμενα. 

Η μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στην Ελλάδα, η διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής που υλοποιεί η Αριάδνη Interconnection, διανύει τα τελευταία στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και στις αρχές του 2020 μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή. Η τεχνολογία συνεχούς ρεύματος που ενσωματώνει το εμβληματικό αυτό έργο αποτελεί σταθμό για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς θέτει πρότυπα state of the art όχι μόνο για τις εγχώριες, αλλά και για τις διεθνείς διασυνδέσεις. Τις τεχνολογίες αυτές, σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο ενεργειακό τοπίο της χώρας στο πλαίσιο της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 35% του Συστήματος έως το 2030 και της ανάπτυξης -για πρώτη φορά- συστημάτων Αποθήκευσης, σκοπεύει να αξιοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες

Ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί ήδη μελέτες για τον ρόλο που μπορεί να αναλάβει στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει συζητήσεις με εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προμηθευτές, παρόχους τεχνολογίας και κατασκευαστές έργων που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού –Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αφρική και αλλού. Στόχος της Εταιρείας είναι να συμμετέχει σε έργα μελετών, ανάπτυξης ή κατασκευής έργων συναφούς αντικειμένου, δηλαδή διασυνδέσεις μέσης και υψηλής τάσης. Στα σχέδιά του είναι να μετέχει στα εν λόγω project με όλους τους πιθανούς τρόπους – είτε παρέχοντας τεχνογνωσία ως μέλος διεθνών κοινοπραξιών, είτε με την επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών που άπτονται του ειδικού του αντικειμένου, όπως εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακά έργα, υποσταθμοί μέσης και υψηλής τάσης, Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), καθώς και έργα διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος.

«Έχουμε κάνει ήδη καταγραφή των αντικειμένων τα οποία μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες, ελληνικές και διεθνείς, για τη συμμετοχή μας σε μεγάλη διεθνή έργα ανάπτυξης και κατασκευής ηλεκτρικών διασυνδέσεων μέσης και υψηλής τάσης. Διερευνούμε όλους τους πιθανούς τρόπους σε επίπεδο υλοποίησης, αλλά και μελετών, καθώς ο ΑΔΜΗΕ είναι ο μοναδικός φορέας που καταρτίζει μελέτες Συστημάτων Μεταφοράς στην Ελλάδα», αναφέρει σχετικά ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής και Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης.

Αποθήκευση Ενέργειας 

Ένας άλλος δυναμικός τομέας δράσης που βρίσκεται στα σπάργανα στη χώρα μας, είναι η Αποθήκευση (Storage). Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων Αποθήκευσης, όχι μόνο ως διαχειριστής αλλά και ως developer. Δεδομένου ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί στην Ελλάδα, ο Διαχειριστής προετοιμάζει ήδη τις προτάσεις που θα υποβάλλει στους εποπτεύοντες φορείς σχετικά με τον ρόλο που μπορεί -και πρέπει- να διαδραματίζει. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε επικοινωνία με εταιρείες εξοπλισμού, παρόχους τεχνολογίας και developers με σκοπό τη σύμπραξη σε μεγάλα έργα Αποθήκευσης στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το momentum που δημιουργείται προκειμένου να αναπτυχθούν έργα Αποθήκευσης στη χώρα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Οπτικές Ίνες 

Δυναμική είσοδο στον κλάδο των οπτικών ινών σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής Grid Telecom. Το μικρότερο «παιδί» του ομίλου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ενεργά στη χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών, στα πρότυπα των μεγάλων Διαχειριστών Μεταφοράς Ενέργειας της Ευρώπης. Αξιοποιώντας το χερσαίο και υποθαλάσσιο δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ, η Grid Telecom θα διαθέτει μισθωμένες γραμμές υπερυψηλών ταχυτήτων σε εγχώριους και διεθνείς παρόχους. Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει ήδη δίκτυο οπτικών ινών μήκους 2.600 χλμ, το οποίο επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, τόσο στις νησιωτικές όσο και στις ηπειρωτικές διασυνδέσεις. Ο σχεδιασμός του ομίλου προβλέπει την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών κατά 1.400 χλμ τα επόμενα χρόνια. Το δίκτυο αναπτύσσεται στους πυλώνες υψηλής τάσης που διασχίζουν τη χώρα μας από άκρη σε άκρη και παρέχει εναλλακτικές οδεύσει, εξασφαλίζοντας μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Όπως τονίζει η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, «με όχημα την GRID Telecom, o ΑΔΜΗΕ συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας που αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Πολιτείας. Η χώρα θα μπορέσει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την διεθνή κίνηση δεδομένων και να καταστεί σημαντικότερος από ότι είναι ήδη σήμερα διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος».

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Οι ΑΠΕ δεν αποτελούν νέο δεδομένο για την Ελλάδα, ωστόσο, με τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), απαιτείται νέα Μελέτη Επάρκειας του Συστήματος, η οποία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης από τον ΑΔΜΗΕ. Στόχος είναι να χαρτογραφηθούν τα νέα έργα που πρέπει να ενσωματωθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων για διείσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς έως το 2030 αρχικά, και έως το 2050 σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα -όταν οι ΑΠΕ θα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό, αν όχι αποκλειστικό ρόλο, στην παραγωγή Ενέργειας στη χώρα.

«Προνομιακός χώρος για την ανάπτυξη όλων των αυτών των δραστηριοτήτων είναι, προφανώς, τα νησιά. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όσα είναι ήδη διασυνδεδεμένα, αλλά και αυτά που θα διασυνδεθούν τα επόμενα χρόνια με το ηπειρωτικό σύστημα. Στόχος μας είναι να αντλήσουμε πολύτιμη τεχνογνωσία για το πώς η Αποθήκευση και άλλα συστήματα ελέγχου μπορούν να συνδυαστούν με τρόπο που θα διασφαλίζει την ασφαλή διείσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα για σταθερή και αξιόπιστη τροφοδότηση της νησιωτικής χώρας. Οραματιζόμαστε τα νησιά μας ως hubs καθαρής ενέργειας και την τεχνογνωσία αυτή σκοπεύουμε να εξάγουμε και στο εξωτερικό», επισημαίνει ο κ. Μανουσάκης.
 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ενέργεια