Έγγραφα

Τριμηνιαία έκθεση Γραφείου Προϋπολογισμού της ΒουλήςΠαρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017 12:13

Την απουσία δεδομένων, τα οποία δικαιολογούν τις προϋποθέσεις για μία ισχυρή ανάκαμψη, διαπιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού Κράτους της Βουλής, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.