Έγγραφα

Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών, βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρουΔευτέρα, 15 Μαΐου 2017 18:59

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον υπολογισμός προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου, υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.