Πρόγραμμα σεμιναρίων

Στη λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί στο προσεχές διάστημα

προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ως ενδοεπιχειρησιακά στην εταιρεία σας σε διάρκεια και χρονικό διάστημα που επιλέγετε εσείς σε συνεννόηση με τον εκάστοτε εισηγητή.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2105198264.