Σεμινάριο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

BA, MA, DipBA, MBA,  Ειδικός Σύμβουλος Εκπαίδευσης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22-30 ΜΑΙΟΥ 2006 και ώρες 18.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
500

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων των οποίων οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαπραγματεύσεων, σε διάφορους τομείς (όπως πωλήσεων, προμηθειών, παραγωγής, προσωπικού, τμημάτων οικονομικής διεύθυνσης).

Σκοπός σεμιναρίου:

Η κατανόηση του βασικού πλαισίου στοχοθέτησης, προετοιμασίας, συμμετοχής και επίτευξης συμφωνίας σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθεί ένας έμπειρος διαπραγματευτής.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Βασικά εγχειρίδια αποτελεσματικού διαπραγματευτή
 • Βασικό πλαίσιο δεξιοτήτων αποτελεσματικού διαπραγματευτή
 • Ενεργητική ακοή (active listening) Λειτουργώντας ως ομάδα εργασίας στις διαπραγματεύσεις (team building)
 • Career Anchors: Αναγνώριση συνδυαστικού τύπου καριέρας/ προσωπικότητας
 • Λειτουργώντας σε καταστάσεις κρίσης (conflict, crisis and reputation management)
 • Αναγνωρίζοντας τα βασικά στάδια διαπραγμάτευσης
 • Στάδιο 1ο : Προετοιμασία / Στοχοθέτηση
 • Στάδιο 2ο : Έναρξη διαπραγματεύσεων
 • Στάδιο 3ο : Παρουσίαση
 • Στάδιο 4ο : Συναλλαγή / Διαπραγμάτευση
 • Στάδιο 5ο : Κλείσιμο διαπραγμάτευσης
 • Βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές διαπραγματεύσεων
 • Νο 1 : Κυριαρχία στο Εγώ και τα συναισθήματα (Ego and emotions)
 • Νο 2 : Περιορισμοί στη διαπραγματευτική εξουσία (Authority limits)
 • Νο 3 : Στρατηγική περιορισμένων πόρων (Resource limits)
 • Νο 4 : Διαχειριζόμενοι το χρόνο (Managing time)
 • Νο 5 : Κυριαρχία στο Εγώ και τα συναισθήματα (Ego and emotions)
 • Νο 6 : Περιορισμοί στη διαπραγματευτική εξουσία(Authority limits)
 • Νο 7 : Στρατηγική περιορισμένων πόρων (Resource limits)
 • Νο 8 : Διαχειριζόμενοι το χρόνο (Managing time)
 • Νο 9 : Ερμηνεύοντας προκαθορισμένους ρόλους (Acting)
 • προσποιούμενος τον αφελή (Playing the fool)
 • βρισκόμενοι σε δεινή διαπραγματευτική θέση (Playing from the weak position)
 • ο «καλός» και ο «κακός» (Good and Bad guy
 • Νο 10 : Διαχειριζόμενοι το χρόνο (Managing time)
 • Νο 11 : Ανταλάσσοντας μη λεκτικά μηνύματα (Signaling)
 • Νο 12 : Αποχώρηση απο τις διαπραγματεύσεις (Walk out position)
 • Νο 13 : Μεσολαβητική διάθεση διαχείρισης κρίσεων (Bridging strategies)
 • Αναγνωρίζοντας και αποκωδικοποιώντας τη «γλώσσα του σώματος»
 • «παγκόσμιες» χειρονομίες
 • η εκφραστική δύναμη των χεριών
 • η μαγεία του χαμόγελου και του γέλιου
 • η επικοινωνιακή δύναμη των κινήσεων του βραχίονα
 • αναγνωρίζοντας τα «ψεύτικα» μηνύματα
 • οριοθέτηση περιοχών - «προσωπικός» χώρος
 • μηνύματα που εκπέμπουν τα μάτια
 • μηνύματα που εκπέμπουν οι κινήσεις των ποδιών
 • τα «μυστικά» μηνύματα των επαναλαμβανόμενων κινήσεων
 • μηνύματα ευγένειας και προσέλκυσης άλλων
 • η σημασία του «που» και «πως» καθόμαστε
 • 6 group exercises – διαδικασίες αναπληροφόρησης, video analysis

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr