Σεμινάριο

Οι εργασιακές αλλαγές & το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας μισθωτών επισιτιστικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες , στελέχη επιχειρήσεων  διεύθυνσης προσωπικού και οικονομικών υπηρεσιών ,  λογιστές καθώς και σε  οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο  ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων  του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου και ειδικότερα το πλαίσιο  χορήγησης της άδειας  και  το καθεστώς επαναπρόσληψης  των εποχιακά απασχολούμενων  ξενοδοχοϋπαλλήλων  ,το πλαίσιο  που διέπει τους όρους  αμοιβής  εργασίας και ασφάλισης των σερβιτόρων ,  τι ισχύει επί πρόωρης  καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου  και επί σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης , καθώς  και  πρακτικοί τρόποι  διαχείρισης των θεμάτων αυτών.

Θέματα σεμιναρίου:

ΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAKΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι  στον   κλάδο αυτό   είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των ξενοδοχοϋπαλλήλων  Σ.Σ.Ε. (27.3.2018)
 • Τοπικές κλαδικές συμβάσεις   εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων , Λασηθίου
 • Το πλαίσιο επαναπρόσληψης  των εποχιακά απασχολούμενων  ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα  με δεδομένο ότι  δεν    είναι σε ισχύ η  εθνική κλαδική   συλλογική σύμβαση  εργασίας  των εργαζόμενων  του κλάδου αυτού
 • Ο Υπολογισμός  της προϋπηρεσίας  μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
 • Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους της  ΣΣΕ των ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Οι όροι αμοιβής , εργασίας και ασφάλισης των σερβιτόρων
 • Η ασφάλιση  των αμειβόμενων με μισθό  και ποσοστά  - Το πλαίσιο της Τεκμαρτής ασφάλισης
 • Το πλαίσιο συμψηφισμού της υπερεργασίας , της προσαύξησης της νυχτερινής  & κυριακάτικης εργασίας  με υπέρτερες των νομίμων αποδοχών
 • Τι ισχύει με τους πρακτικώς ασκούμενους

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής  ειδικά όσον αφορά  τους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους
 • Το γενικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου.  Σύννομη αντιμετώπιση
 • Ανανέωση , παράταση  σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
 • Το πλαίσιο χορήγησης της άδειας στους εποχιακά απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους μετά το Ν.3302/2004  και η  διάταξη του  άρθρου 17 του Ν.2336/1995

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Σε ποιες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις  περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία  και τα επισιτιστικά καταστήματα Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία
 • Η απασχόληση των εργαζόμενων  στα   κατά τις Κυριακές και αργίες στα ξενοδοχεία και τα επισιτιστικά καταστήματα δεν συνιστά έκτακτη απασχόληση. Οι όροι αμοιβής και εργασίας κατά τις  ημέρες αυτές
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται το διακεκομμένο ωράριο
 • Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερεργασίας και  υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις  ρυθμίσεις του άρθρου 36, Ν.4488/2017

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

 • Πως καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης των  εποχιακά απασχολούμενων  μισθωτών  των ξενοδοχείων,  Πρακτικά παραδείγματα
 • Διαδικαστικό πλαίσιο  καταγγελίας της σύμβασης  των εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων στην περίπτωση  που έχουν υποβάλει  αίτηση  για επαναπρόσληψη

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική υποβολή  μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε9
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων,  Πρακτικά παραδείγματα

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr