Σεμινάριο

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους όσους χρησιμοποιούν συστηματικά το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και telemarketing.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να δώσει στους συμμετέχοντες όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να επιτυγχάνουν μια αποτελεσματική επικοινωνία μέσω του τηλεφώνου.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή
 • Απαιτούμενες δεξιότητες στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Κώδικας τηλεφωνικής δεοντολογίας
 • Ανάλυση της προσωπικότητας του ατόμου
 • Δεξιότητες στην τηλεφωνική διαχείριση του ατόμου
 • Στάδια τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Τα χαρακτηριστικά της φωνής, τόνος, ένταση, χροιά της φωνής
 • Επαγγελματική τηλεφωνική συμπεριφορά
 • Η αποτελεσματική ακρόαση
 • Πρακτικές οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου, λέξεις και φράσεις στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Τα παράπονα και ο πελάτης
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών
 • Ασκήσεις - εφαρμογές

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr