Σεμινάριο

Διαχείριση μισθολογικού κόστους σε περιόδους κρίσης

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ

Οικονομολόγος, Εργασιακός Σύμβουλος

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 31 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες , στελέχη επιχειρήσεων  διεύθυνσης προσωπικού και οικονομικών υπηρεσιών ,  λογιστές καθώς και σε  οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση για τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος  και η σύννομη άσκηση του σε περιόδους κρίσης , το διαδικαστικό πλαίσιο επί μείωσης  αποδοχών μισθωτών που  αμείβονται με όρους ατομικής σύμβασης ως προϊόν συμφωνίας. Στο σεμινάριο θα αναφερθούν πρακτικοί τρόποι  διαχείρισης εργατικών θεμάτων που μπορούν να επιφέρουν προσαρμογή του μισθολογικού κόστους, πότε είναι νόμιμη η χορήγηση αναγκαστικής άδειας στους εργαζόμενους κλπ.

Θέματα σεμιναρίου:

• Πως διαμορφώνεται το μισθολογικό κόστος όταν ένας εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό και πως όταν αμείβεται με ημερομίσθιο. Διάκριση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
• Σύννομη μείωση αποδοχών μισθωτών που  αμείβονται με όρους ατομικής σύμβασης
• Υπολογισμός προσαυξήσεων νυχτερινών, Κυριακών
• Δυνατότητα συμψηφισμού της οικειοθελούς παροχής με αμοιβές από προσαυξήσεις νυχτερινών, Κυριακών
• Υπολογισμός άμεσου εργατικού κόστους
• Μετατροπή της εξαρτημένης εργασίας σε ανεξάρτητες υπηρεσίες
• Το πλαίσιο μετατροπής  του σταθερού εξόδου της μισθοδοσίας  σε μεταβλητό έξοδο και οι επιπτώσεις στο μισθολογικό κόστος
• Έννοια νεκρού σημείου και τρόπος  υπολογισμού  του  στο πλαίσιο  της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Πότε παρέχεται η δυνατότητα μονομερούς ανάκλησης  της οικειοθελούς παροχής
• Πότε είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης  ορισμένου χρόνου σε χρόνο νωρίτερο του συμφωνηθέντος  , χωρίς κόστος για την επιχείρηση
• Ημέρες αργίας .  Πλαίσιο πληρωμής
• Επιδότηση της εργατικής εισφοράς. Σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία  μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρηση τη μείωση των εισφορών
• Χορήγηση ημερών αδείας πριν την απόλυση ή άμεση  καταβολή αποζημίωσης αδείας  στον υπό απόλυση μισθωτό ;
• Ανάλυση των μορφών της  μερικής απασχόλησης ( διαλείπουσα, εκ περιτροπής  απασχόληση, ωρομίσθιοι κλπ. )
• Θέματα αμοιβών μερικώς απασχολουμένων  επί 5θημερης και 6ημερης απασχόλησης                                          
•  Το πλαίσιο  της σύννομης μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση ως διευθυντικό δικαίωμα
Πότε είναι σύννομη η μετατροπή πλήρους σε μερική απασχόληση
• Γεγονότα ανωτέρας βίας που δικαιολογούν τη μη απασχόληση  των μισθωτών . Τι πρέπει να προσεχθεί όταν η επιχείρηση επιλέγει τη  χορήγηση αναγκαστικής άδειας σε μισθωτούς
• Σε ποιες περιπτώσεις είναι επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας  αορίστου χρόνου αζημίως
• Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος  και η σύννομη άσκηση του σε περιόδους κρίσης  . Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να τεθεί θέμα βλαπτικής μεταβολής
• Παροχές σε είδος ως καλύπτουσες λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
• Ανάλυση του πλαισίου υποβολής προστίμων. Τρόποι σύννομης αποφυγής
• Απλή και γνήσια ετοιμότητα προς εργασία  .

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr