Σεμινάριο

Mini Academy ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 31 ΜΑΙΟΥ 2018-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
470

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Ζερίτης Γεώργιος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ωρών και διεξάγεται σε 6 απογεύματα, την Πέμπτη 31 Μαϊου, ώρες 17:00-22:00, την Παρασκευή 1, Δευτέρα 4, Τετάρτη 6, Τετάρτη 13 και Πέμπτη 14 Ιουνίου και ώρες 16:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, συμβούλους και επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν με το διεθνές εμπόριο, και κυρίως σε νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ψάχνουν τον καλύτερο τρόπο για να αναπτυχθούν στις ξένες αγορές, χωρίς όμως να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία.

Σκοπός σεμιναρίου:

Δεδομένης της συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς, η δημιουργία εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας αποτελεί μονόδρομο ανάπτυξης για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για την ανεύρεση νέων πελατών πρέπει να εξελιχθεί σε σταθερή στρατηγική και επιλογή και να μην αποτελεί μόνο λύση ανάγκης και αντίδοτο στην κρίση.


Ενισχύοντας την εθνική αυτή προσπάθεια, σχεδιάσαμε μια εξειδικευμένη, μεθοδολογικά ολοκληρωμένη προσέγγιση εξαγωγικής ανάπτυξης προετοιμάζοντας τον νέο εξαγωγέα για το δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Σε 35 ώρες και με 6 ειδικά σχεδιασμένες θεματικές ενότητες τον εκπαιδεύουμε σε τεχνικά θέματα εξαγωγών παρέχοντάς του το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο, σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία, βοηθώντας τον ουσιαστικά να ανακαλύψει τις καλύτερες ξένες αγορές για τα προϊόντα του και να χτίσει μια βιώσιμη ανταγωνιστική θέση σε αυτές.

Θέματα σεμιναρίου:

Α.  Αξιολόγηση Εξαγωγικής Ετοιμότητας & Εξαγωγικός Σχεδιασμός
• Το Τοπίο του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα
• Κατανοώντας την Φύση των Εξαγωγών και τους Κινδύνους που αυτή υποκρύπτει 
• Θέλω να εξάγω. Μπορώ; Από πού θα ξεκινήσω;
• Ανάλυση Μικρο – Ανταγωνιστικότητας
• «Stress Test» Προϊόντος
• Άξονες Εξαγωγικής Στοχοθέτησης. Το Πλαίσιο των Αποφάσεων
• Μοντέλα Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές. Κύριες Μορφές Εξαγωγών
• Δόμηση Export Marketing Plan 


Β.  Ανάδειξη & Επιλογή «Αγορών - Στόχων»
• Ποιες είναι οι πιο Ελκυστικές Αγορές για τα προϊόντα μου;
• Ποιες Πληροφορίες χρειάζομαι για να στηρίξω τις αποφάσεις μου; Πού θα τις βρω;
• Μέθοδοι Έρευνας Διεθνών Αγορών
• Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης για Αγορές Εξωτερικού
• Αξιοποίηση Ίντερνετ, Export Portals, Συστήματα Ταξινόμησης
• Προφίλ Χωρών, Βάσεις Δεδομένων, Κατάλογοι Εμπορικών Επαφών
• Σε πόσες Αγορές θα στραφώ; Σε ποιες θα Εστιάσω;
• Αξιολόγηση & Ιεράρχηση «Υποψήφιων» Αγορών
• Βήμα προς βήμα Προσέγγιση της Ξένης Αγοράς
• Ανάδειξη Αγορών - Τμημάτων «Στόχων»
• Ανταγωνιστική Τοποθέτηση

Γ.  Go-to-Market Strategy. Στρατηγική Διείσδυσης & Ανάπτυξης 
• Προσαρμογή Εξαγωγικού Μείγματος Marketing
• Ποιο «Κανάλι» Διανομής είναι κατάλληλο για το Προϊόν μου και τις Δυνατότητες της επιχείρησής μου;
• Πότε θα εξάγετε Απευθείας και πότε θα εμπιστευτείτε «Ενδιάμεσους»; Πώς θα Διαπραγματευτείτε μαζί τους;
• Οι περισσότερες προσπάθειες για εξαγωγή αποτυγχάνουν λόγω «Προϊοντικής Ανεπάρκειας»
• Το Προϊόν ορίζει την Αγορά, τους Ανταγωνιστές, το Μείγμα Marketing
• Διεθνής Πολιτική Προϊόντος: Σχεδιάζοντας την «Πρόταση Δημιουργίας Αξίας». Διαστάσεις Ανταγωνιστικότητας 
• Πώς θα την Επικοινωνήσετε αποτελεσματικά στο «εκεί» Κοινό σας;
• Τι είδους Προωθητικές Δράσεις θα αναλάβετε; Πώς θα εμπλέξετε σε αυτές τους Ενδιάμεσους;
• Τιμολογιακή Πολιτική Εξαγωγών. Τι «Δεν» θα πληρώσει ο πελάτης
• Πώς μια Τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να «Υπονομεύει» τα Κέρδη;
• Σύνδεση Στρατηγικών Τιμολόγησης με τους Στόχους Marketing
• Η Τιμή στα Στάδια της Μεταφοράς. Ενσωμάτωση των Όρων Incoterms ® 2010 στις προσφερόμενες τιμές
• Price Structure. «Χτίσιμο» Door-to-Door Τιμών


Δ.  Διεθνείς Όροι Παράδοσης Εμπορευματικών Συμβολαίων Incoterms ® 2010
• Πότε τελικά Παραδίδονται τα Εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
• Σε ποιο Σημείο μεταφέρεται η Ευθύνη παράδοσης από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
• Ανάλυση των Όρων Incoterms ® 2010
• Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται. Οι Αλλαγές σε σχέση με τους Incoterms ® 2000
• Υποχρεώσεις των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
• Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη μεταφορά. Ασφαλίσιμο Συμφέρον
• Πρακτική εξάσκηση περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόησή τους

Ε. Φορολογικά & Τελωνειακά Θέματα Εξαγωγών

• Τελωνειακή, Φορολογική Νομοθεσία και  Διαδικασίες στις Εξαγωγές και στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
• Ο Νέος Ενωσιακός Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας  
• Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες. Ηλεκτρονική υποβολή της Διασάφησης στην εξαγωγή
• Απλουστευμένες Διαδικασίες στην εξαγωγή. Απλουστευμένη Διασάφηση, Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις
• Δήλωση της Καταγωγής - Πιστοποιητικό Καταγωγής EUR 1
• Πιστοποιητικό Ελεύθερης Κυκλοφορίας ATR
• Διακίνηση των Εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• Κοινοτικός Χαρακτήρας Εμπορευμάτων – (T2L, T2LF) 
• Συναλλαγές με τα Ειδικά Φορολογικά Εδάφη
• Δηλωτικές Υποχρεώσεις στις Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις - Παραδείγματα
• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
• INTRASTAT
• Ενδοκοινοτικές & Διεθνείς Τριγωνικές Συναλλαγές - Παραδείγματα

 

ΣΤ. Διεθνείς Διακανονισμοί - Ενέγγυες Πιστώσεις L/C - Διασφάλιση Πληρωμών 
• Οι Κίνδυνοι της Πληρωμής στις Διεθνείς Εμπορευματικές Συναλλαγές και πως Αντιμετωπίζονται
• Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής. Κριτήρια Επιλογής
• Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων  
• Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων – Είδη Αξιών – Είδη Αποδοχής
• Χρήση Βραχυπρόθεσμων Προθεσμιακών Τίτλων. Bill of Exchange, Promissory Note, Promissory Letter
• Το εργαλείο της Ενέγγυας Πίστωσης – L/C. Ποιες Τράπεζες εμπλέκονται, «Σύμφωνη Παρουσίαση», Ορολογία & Τύποι L/C, Δεσμεύσεις & Πλεονεκτήματα για τους Συμβαλλόμενους
• Bank Payment Obligation (BPO): o καινούριος τρόπος πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο. Τι Λύσεις προσφέρει; Πώς συγκρίνεται με τους άλλους τρόπους πληρωμής;
• Διαχείριση Ανοικτών Πωλήσεων (Open Account)
• Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων & Άντληση Ρευστότητας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr