Σεμινάριο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24-25 ΜΑΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλα τα μεσαία, ανώτερα και τα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται ή πρόκειται στο μέλλον να ασχοληθούν με την Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων και σε Διευθυντές της Γραμμής Παραγωγής (Line Managers).

Σκοπός σεμιναρίου:

Να βοηθήσει τα στελέχη, τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να διαπιστώνουν εύκολα τα δυνατά σημεία και τις δεξιότητες των εργαζομένων.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εισαγωγικά στοιχεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η ανάλυση της επιχείρησης Όραμα, Αποστολή, Στόχοι
 • Η ανάγκη για την ύπαρξη του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ο ρόλος του Διευθυντού Ανθρωπίνων Πόρων
 • Η αναβάθμιση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων
 • Οι αποτελεσματικές περιγραφές των θέσεων εργασίας
 • Η στρατολόγηση, η συνέντευξη, οι σωστές προσλήψεις
 • Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων
 • Συστήματα Αξιολόγησης και οι στόχοι τους
 • Η δημιουργία και η ανάπτυξη των πολιτικών και των διαδικασιών της επιχείρησης
 • Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα στην Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Δημιουργούμε τους αυριανούς ηγέτες
 • Πως να κρατήσουμε τους καλύτερους στην επιχείρηση;
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων: το μέλλον

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr