Σεμινάριο

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ»

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύμβουλος Ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, εισηγητής σεμιναρίων 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την προώθηση και διαπραγμάτευση αιτημάτων χρηματοδοτήσεων και την εν γένει διατήρηση καλών τραπεζικών επαφών, σε στελέχη (account officers) που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Δανείων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η λογική και οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης, παρουσίασης, έγκρισης και παρακολούθησης των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων. Η ανάπτυξη τεχνικών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης των προτάσεων ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Αρχές Τραπεζικού δανεισμού.
  • Το πλοίο και η αγορά του. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι, η ναύλωση και η ασφάλιση του πλοίου
  • Τρόποι ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων. Commercial Banks & Banking Syndicates
  • Αίτηση χορηγήσεως ναυτιλιακού δανείου, διαπραγματεύσεις, διαδικασία εγκρίσεως, το εισηγητικό, οικονομική Ανάλυση, ιστορικά Cash Flows του πλοίου και προβλέψεις, η λογική των υποθέσεων
  • Σύμβαση Ναυτιλιακού δανείου, τι είναι και τι δεν είναι διαπραγματεύσιμο, προετοιμασία και υπογραφή της σύμβασης ναυτιλιακού δανείου
  • Ενδοτραπεζικές και εξωτραπεζικές διαδικασίες κατά την εκταμίευση του δανείου
  • Αρχικοί και παρεπόμενοι έλεγχοι όπως: έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητος του Εφοπλιστή, της καταστάσεως του πλοίου, της συνεχούς ασφαλιστικής του κάλυψης, της λήψης των ναύλων μέσω της Τράπεζας κ.ά.
  • Παραβιάσεις των όρων της σύμβασης, τρόποι και διαδικασίες επίλυσης των αναφυομένων διαφορών, εμπορική και νομική αντιμετώπιση των διαφορών, διαδικασίες

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr