Σεμινάριο

ΚΟΣΟΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΒΑΣΙΚΟ & ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ACTIVITY BASED COSTING)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΕΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κοστολόγος, Αναλυτής, διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, στελέχη και συμβούλους επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, κοστολόγους - λογιστές που ασχολούνται με τη κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ορθή κατανομή του έμμεσου - γενικού κόστους στους κατάλληλους φορείς, ήτοι των γενικών βιομηχανικών εξόδων, του κόστους διοίκησης, πωλήσεων - Marketing, Έρευνας & Ανάπτυξης.

Θέματα σεμιναρίου:

Α. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Πλαίσιο και γνωρίσματα περιβάλλοντος
 • Οι όψεις μιας οικονομικής μονάδας
 • Μέθοδοι οργάνωσης και διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας

Β. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ A.B.C.

 • H διαχρονική πορεία των συστημάτων κοστολόγησης
 • Η κοστολόγηση στη σύγχρονη εποχή

Γ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Οικονομικός λογισμός και κοστολόγηση
 • Λειτουργίες, στόχοι, βασικά γνωρίσματα και διαγράμματα για τα κλασικά συστήματα κοστολόγησης

Δ. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ Α.Β.C.

 • Οι δύο κάθετες όψεις του A.B.C. και τα στοιχεία που αποτελούνται
 • Πόροι, δραστηριότητες και φορείς του κόστους
 • Σχεδιασμός μοντέλου A.B.C.

Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ A.B.C. KAI TA ΚΛΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Κύριες διαφορές
 • Διαδικασίες στις λειτουργίες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων
 • Εισαγωγή με παραδείγματα στην έννοια του A.B.C.
 • Κατανομή έμμεσων – γενικών εξόδων
 • Ενδεικτικές βάσεις κατανομής των έμμεσων πόρων προς τις δραστηριότητες και των δραστηριοτήτων προς του φορείς
 • Αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης του λογιστικού σχεδίου

ΣΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Έννοια, προσδιορισμός, κατηγορίες και κριτήρια επιλογής
 • Ταξινόμηση στα επίπεδα παραγωγής, διάθεσης και marketing
 • Δραστηριότητες οδηγοί κόστους στις εμπορικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Έννοια της μεγαδραστηριότητας

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.B.C.

 • Σχέση δραστηριοτήτων και προϊόντων
 • Αναγκαιότητα συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού
 • Οδηγός σχεδίασης και απεικόνισης των στοιχείων ενός συστήματος A.B.C.
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση στο A.B.C.

Η. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Κόστος εφοδιασμού και χρησιμοποίησης των πόρων
 • Βαθμός ζήτησης των πόρων
 • Σταθερό και μεταβλητό κόστος των πόρων

Θ. A.B.C. KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 • Αξιοπιστία του κόστους των δραστηριοτήτων στη λήψη των αποφάσεων
 • Α.B.C. και σύγχρονη τεχνολογία
 • Βασικές τεχνικές εφαρμογής του A.B.C.
 • Προοπτικές και βαθμός αποδοχής του A.B.C.

Ι. ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ A.B.C.
ΙΑ. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ A.B.C. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΙΒ. ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ A.B.C.
ΙΓ. ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ A.B.C.
ΙΔ. A.B.C. ΚΑΙ ΑCTIVITY ΒASED ΜANAGEMENT

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr