Σεμινάριο

EXPORT PRICING. Στρατηγική & Πρακτικές Εξαγωγικής Τιμολόγησης

Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 15.00 - 21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 ωρών και είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρες 15:00-21:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Πωλήσεων, Marketing & Business Development που θα ασχοληθούν με τις εξαγωγές, συμβούλους και επιστήμονες που θέλουν να εξειδικευθούν με το διεθνές εμπόριο, και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανοίγονται στο εξωτερικό και καλούνται να σχεδιάσουν την εξαγωγική τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, ή και μόνο κάποιων προϊόντων, και να διαπραγματευτούν συμφωνίες με ξένους πελάτες.

Σκοπός σεμιναρίου:

Στις εξαγωγές η τιμή δεν είναι ενιαία. Ο υπολογισμός της εκτός από κρίσιμος για την κερδοφορία είναι και συγκριτικά δυσκολότερος καθώς αποτελεί πολυδιάστατη μεταβλητή, συνυφασμένη με τους στόχους ανάπτυξης, τις συνθήκες της «εκεί» αγοράς και τη συχνά πολύπλοκη διάρθρωση των εμπορικών συμβολαίων.

 

Επιπλέον, η συμφωνία επί μιας «Δίκαιης» τιμής αποτελεί σήμερα περισσότερο από ποτέ ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο των διαπραγματεύσεων. Συχνά, όμως, δεν τίθεται θέμα τιμής αλλά «Αξίας».

 

Τι καθορίζει λοιπόν μια επιτυχημένη στρατηγική τιμολόγησης των εξαγωγών; Πού θα εστιάσετε και ποια λάθη πρέπει να αποφύγετε;  Στο απολύτως εξειδικευμένο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν αναλυτικά βέλτιστες πρακτικές εξαγωγικής τιμολόγησης, επιτυχημένα παραδείγματα και τρόποι για να κερδίσετε ξένους πελάτες με όπλο σας την τιμή και να αυξήσετε την αποδοτικότητα των εξαγωγών σας.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί - συζήτηση, παραδείγματα, ασκήσεις, case study - θα βοηθήσει την μεταφορά γνώσεων και την επιτυχημένη προσαρμογή των σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στις ιδιαίτερες συνθήκες των συμμετεχόντων.

Θέματα σεμιναρίου:

Συνοπτικά, θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες: 

• Πως αντιλαμβάνονται οι Ξένοι Πελάτες τη Σχέση «Αξίας – Τιμής»

• «Επίπεδα «Αξίας & Συνεισφοράς» στο Προϊόν - Υπηρεσία

• Ελέγξιμοι και μη Παράγοντες που καθορίζουν τις Τιμές στο Διεθνές Περιβάλλον

• Η Λογική της Εξαγωγικής Τιμολόγησης. Από ποια Αφετηρία θα ξεκινήσω;

• Στόχοι & Στρατηγικές Εξαγωγικής Τιμολόγησης

• Balancing Competitiveness & Profitability

• Τιμές που στοχεύουν στη Μεγιστοποίηση του Κέρδους

• Τιμές προσανατολισμένες στη Μεγιστοποίηση Μεριδίου Αγοράς

• Customer Oriented Pricing. Πότε οι Τιμές «Ανοίγουν Πόρτες»

• Μέθοδοι Καθορισμού τιμών. Cost + Vs Target Pricing

• Price Structure. Εκπτώσεις & Ενδιάμεσοι. Επίπεδα Τιμών & Περιθώρια Κέρδους

• Πώς μια «Σωστή» τιμή που καλύπτει τα Κόστη μπορεί να υπονομεύει τα Κέρδη;

• Τιμολόγηση Πλεονάσματος. Πώς επιδρά στα Οικονομικά Μεγέθη της επιχείρησης;

• Εμπορικοί Όροι & Προϋποθέσεις

• Ενσωμάτωση των Όρων Incoterms ® 2010 στις τιμές

• Κτίσιμο Door-to-Door τιμής εξαγωγής. Κατηγορίες Εξαγωγικών Εξόδων

• Price Escalation Clauses. Ρήτρες Τιμών ενόψη Μεταβολών στα άμεσα κόστη

• Πως οι Τρόποι Πληρωμής επηρεάζουν τον υπολογισμό των Τιμών

• Ασκήσεις / Case Study

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr