Σεμινάριο

COST REDUCTION & COST CONTROL STRATEGIES: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομολόγος,  με πολυετή εμπειρία στις Διευθύνσεις Πιστώσεων Εμπορίας, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικού Προγραμματισμού-Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,  στελέχη των Διευθύνσεων Οικονομικών υπηρεσιών,  Κοστολόγησης, Προγραμματισμού, Προμηθειών, Παραγωγής, Πωλήσεων, Logistics και σε λοιπές διευθύνσεις.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης κόστους και αύξησης απόδοσης, που καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας μίας επιχείρησης. Εκπαίδευση  Συντονιστών, που θα έχουν την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών εφαρμογής του συστήματος.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Υιοθέτηση από τη Διοίκηση στρατηγικής μείωσης κόστους και κινητοποίηση όλου του προσωπικού
 • για συμμετοχή.
 • Ο ρόλος του Συντονιστής μείωσης σπατάλης και ελέγχου κόστους.
 • Διαδικασία και φόρμα υποβολής προτάσεων από το προσωπικό. Αξιολόγηση προτάσεων .
 • Πίνακες αποφάσεων για υποβληθείσες προτάσεις. Σχέδιο περικοπής σπατάλης.
 • Εστίαση σε επιχειρησιακές διαδικασίες: Απλοποίηση και τυποποίηση προϊόντων.
 • Διαχείριση συσκευασίας υλικών. Διαχείριση υλικών και διαμόρφωση αποθηκών.
 • Διακίνηση προϊόντων και υλικών. Διαχείριση στόλου οχημάτων. Σχεδιασμός πωλήσεων και διανομής.
 • Έναρξη προγράμματος μείωσης σπατάλης και έλεγχος κόστους.
 • Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων, διαχείριση και αποθήκευση
 • Ασφάλεια, βελτίωση εγκαταστάσεων για αποφυγή ατυχημάτων και των συνεπειών τους
 • Εργασίες γραφείου, έλεγχος, σκοπιμότητα και επανασχεδιασμός εντύπων 
 • Βελτιώσεις στη συντήρηση των εγκαταστάσεων
 • Πρόβλεψη πωλήσεων, προγραμματισμός παραγωγής και έλεγχος αποθεμάτων
 • Σχεδιασμός πωλήσεων και διανομής, εντοπισμός αδυναμιών και επανασχεδιασμός τρόπου λειτουργίας.
 • Επιλογή τεχνικής ελαχιστοποίησης κόστους
 • Μεθοδολογία περικοπής κόστους σε επίπεδο προγραμματισμού παραγωγικών πόρων
 • Σημεία ελέγχου προμηθειών, ένα από τα σημαντικότερα σημεία περιορισμού της σπατάλης
 • Μέθοδος ελέγχου αποθεμάτων για μείωση κόστους – Πίνακας σημείων ελέγχου.
 • Τεχνική οικονομικής ποσότητας παραγγελίας (EOQ) – Πίνακας υπολογισμού
 • Βελτίωση παραγωγικότητας, έλεγχος κόστους και αποτελεσματικές αναφορές.
 • Ποιοτικός έλεγχος και μείωση κόστους.
 • Μείωση κόστους αγοράς εξοπλισμού και συντήρησης.
 • Μείωση κόστους Marketing.  Best practices – Target costing

Το σεμινάριο συνοδεύεται από σειρά  πρότυπων εντύπων και υποδειγμάτων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr