Σεμινάριο

BUDGET, BUDGETARY CONTROL & COST-CUTTING

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομολόγος,  με πολυετή εμπειρία στις Διευθύνσεις Πιστώσεων Εμπορίας, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικού Προγραμματισμού-Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη των διευθύνσεων οικονομικών υπηρεσιών, κοστολόγησης, προγραμματισμού, προμηθειών, παραγωγής, καθώς και στα στελέχη διοίκησης που λαμβάνουν αποφάσεις για τις χρηματικές ροές και τους προϋπολογισμούς εσόδων – εξόδων της επιχείρησης

Σκοπός σεμιναρίου:

Το σεμινάριο δίνει την απάντηση στην ανάγκη κατάρτισης ενός επίκαιρου budget, σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση της κρίσης που ταλανίζει την αγορά. Ταυτόχρονα, παρέχονται τα πρακτικά εργαλεία για την κατάρτιση προϋπολογισμού με άξονα τον έλεγχο του κόστους και τον περιορισμό των δαπανών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξειδικευμένες ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

Θέματα σεμιναρίου:

BUDGET & BUDGETARY CONTROL

 • Καθορισμός & Ανάλυση Αγοράς (Market Definition Analysis): ποια αγορά είναι η πλέον κερδοφόρα για την επιχείρησή μου;
 • Ανάλυση πελατών (Customer Analysis): πώς δύναμαι να επεκταθώ σε αποδοτικότερους πελάτες;
 • Ανάλυση Καναλιών Διανομής (Distribution Channels): ποια μέθοδος διανομής των προϊόντων μου έχει τον μεγαλύτερο δείκτη κόστους/οφέλους;
 • Κατάρτιση Πλάνου & Προϋπολογισμού Πωλήσεων (Sales Plan) με έμφαση στο Κόστος: ποια στοιχεία των πωλήσεων επιβαρύνουν το κόστος της επιχείρησης;
 • Μέθοδοι καθορισμού της τιμής πώλησης και των μικτών περιθωρίων κέρδους: ποιες τιμές είναι οι ιδανικές για το προϊόν μου;
 • Ανάλυση προϋπολογισμού Παραγωγής: Πώς θα καθορίσω το άριστο επίπεδο παραγωγής στην επιχείρησή μου;
 • Πώς θα δημιουργήσω αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, Δαπανών Διάθεσης, Γενικών και Διοικητικών Εξόδων, Κεφαλαιακών Δαπανών και Χρηματοοικονομικών μεγεθών;
 • Πώς να συντάσσω προϋπολογιστικές λογιστικές καταστάσεις, καταστάσεις αποτελεσμάτων και προϋπολογιστικούς ισολογισμούς που να απεικονίζουν διαφορετικά επίπεδα κόστους;
 • Πώς μπορώ να κατανείμω αποτελεσματικότερα το κόστος της επιχείρησής μου;
 • Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω το κόστος των προϊόντων / υπηρεσιών ώστε να αυξήσω το περιθώριο κέρδους μου;
 • Πώς μπορώ να προϋπολογίσω και να ελέγξω άμεσα και με ακρίβεια το κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μου;
 • Κόστη διαφήμισης και έξοδα πωλήσεων: μου αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα;


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

 • Διοίκηση Κόστους σημαίνει αύξηση κερδοφορίας. Πώς μπορώ να εφαρμόσω άμεσα και πρακτικά αυτό το στυλ Διοίκησης;
 • Πώς μπορώ να κατανείμω αποτελεσματικότερα το κόστος της επιχείρησής μου;
 • Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω το κόστος των προϊόντων / υπηρεσιών ώστε να αυξήσω το περιθώριο κέρδους μου;
 • Πώς μπορώ να προϋπολογίσω και να ελέγξω άμεσα και με ακρίβεια το κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων μου;
 • Κόστη διαφήμισης και έξοδα πωλήσεων: μου αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα;
 • Ποιοι είναι οι τρόποι μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης;
 • Πολλά περιττά έξοδα γραφείου και πολύς χαμένος χρόνος: πώς θα τα εξαλείψω άμεσα;
 • Σταθερό Κόστος: πώς γίνεται να περιορισθεί;
 • Το χρηματοοικονομικό κόστος αποτελεί πηγή κινδύνου. Πώς γίνεται να το μειώσω δραστικά;
 • Ποια είναι τα σημεία διαρροής χρήματος στην επιχείρησή μου; Πώς θα τα εξαλείψω;
 • Μέτρηση, αξιολόγηση και έλεγχος Cash Flow.
 • Κάθε σημερινό ευρώ αξίζει περισσότερο από δύο αυριανά. Πώς θα συνδέσω την μείωση του κόστους με αύξηση της ρευστότητάς μου;
 • Διαχείριση αποθεμάτων σε περίοδο κρίσης
 • Πώς μπορώ να επιτύχω μείωση κόστους των προμηθευτών και των αποθεμάτων μου;
 • Πώς θα χρησιμοποιήσω εργαλεία μείωσης του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας;

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr