Σεμινάριο

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MANAGER/ ΗΓΕΤΗ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Ελληνικών & Πολυεθνικών επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα εφαρμογής συστημάτων management, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού & αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 27-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Διευθυντές – Προϊσταμένους & Στελέχη που θα ήθελαν να ασκηθούν πάνω στις σύγχρονες τεχνικές management & της ηγεσίας, σε διευθυντές Παραγωγής, Πωλήσεων, Οικονομικών, Ανθρωπίνου Δυναμικού – Προσωπικού.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση και η άσκηση των συμμετεχόντων πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνικές management. Αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων και ομάδων των οποίων ηγούνται.

Θέματα σεμιναρίου:

Μέρος Α: Tο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον
Μέρος Β: Το νέο πλαίσιο της επιστήμης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας
Μέρος Γ: Ηγεσία

 • Τι διακρίνει τον άριστο ηγέτη
 • Η επίδραση του ηγέτη στο κλίμα της επιχείρησης
 • Ηγετικές δεξιότητες που παράγουν αρμονία και συγχρονισμό στην ομάδα
 • Ο ηγέτης που κερδίζει την ομάδα και κινητοποιεί τα μέλη της
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία
 • Τεχνικές ανάπτυξης των ηγετικών σας δεξιοτήτων

Μέρος Δ: Coaching & Counseling

 • Τεχνικές για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού των υφισταμένων σας

Μέρος Ε: Ανάπτυξη ομάδας

 • Η έννοια της ομάδας,
 • Τεχνικές ανάπτυξης και συνοχής της ομάδας,
 • Συλλογική εργασία

Μέρος ΣΤ: Κινητοποίηση εργαζομένων

 • Τεχνικές και τρόποι κινητοποίησης των εργαζομένων ( μία νέα αποτελεσματική προσέγγιση)
 • Case studies
 • Προβολή εκπαιδευτικών video
 • Test

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr