Σεμινάριο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Να ενημερώσει αναλυτικά για τα εξής ειδικά θέματα:

 • Πεδίο εφαρμογής, κατηγορίες οντοτήτων
 • Λογιστικά αρχεία
 • Παραστατικά πωλήσεων  σε συνδυασμό με οδηγία ΦΠΑ – Τιμολόγησης 2006/112/ΕΚ
 • Σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κι εξυπηρέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Θέματα ΦΠΑ που άπτονται της τιμολόγησης, μεταβολές με τους Ν. 4334/2015 και Ν. 4336/2015
   

Θέματα σεμιναρίου:

1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 • Έννοια οντότητας – μεγέθη οντοτήτων

2:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 • Τι είναι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και τι ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ;
 • Πώς πρέπει να τηρούνται & πώς επηρεάζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
 • Διακίνηση αγαθών & Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων &  Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
 • Σχέδιο λογαριασμών σε συνδυασμό με ΕΓΛΣ και νέες οικονομικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν με 31.12.2015.

3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  2006/112/ΕΚ και Νόμους 4334/2015 & 4336/2015

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
 • Πότε έχουμε μεταβίβαση δικαιώματος και πότε παροχή υπηρεσιών ποια η διαφορά και πως επηρεάζει την τιμολόγηση και την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

4. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Συνοπτική παρουσίαση των καταστάσεων
 • Απογραφή
 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές.

5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

 • Για γενικές ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ και παραβάσεις ΤΙΜΟΛΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr