Σεμινάριο

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Ελληνικών & Πολυεθνικών επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα εφαρμογής συστημάτων management, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού & αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε προϊσταμένους και σε όλα τα στελέχη του τμήματος πωλήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Να εξασκήσει τον πωλητή α)στην κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη. β)να ασκηθεί ο πωλητής πάνω στις τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας γ)να ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ του πωλητή για παραγωγική και επαγγελματική πορεία στις πωλήσεις.

Θέματα σεμιναρίου:

Κατανόηση συμπεριφοράς του πελάτη
Πως αποφασίζει ο πελάτης και από τι επηρεάζεται
Χειρισμός Συναισθηματικών Αντιδράσεων του πελάτη
Το αποτέλεσμα της Πώλησης και από τι επηρεάζεται
Τεχνικές Ενίσχυσης του επαγγελματικού Προφίλ του πωλητή
Τεχνικές Ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Πωλητή
Μέρος Α: Γνωρίστε τον πελάτη – ερμηνεία της συμπεριφοράς του

 • Το νέο επιστημονικό πλαίσιο ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς
 • Πως αποφασίζει ο πελάτης – Πώς να τον επηρεάσετε
 • Ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των επιλογών του
 • Συναισθηματικές αντιδράσεις του πελάτη
 • Χειρισμός των συναισθηματικών αντιδράσεων
 • Κερδίστε τον πελάτη για πάντα
 • Τεχνικές και συμπεριφορές του πωλητή οι οποίες οδηγούν τον πελάτη σε σταθερές και πιστές εμπορικές σχέσεις με την επιχείρηση σας

Μέρος Β: Διαπροσωπική επικοινωνία με τον πελάτη και Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Επικοινωνία: τεχνικές ουσιαστικής επαφής με τον πελάτη
 • Δυναμικά μοντέλα επικοινωνίας, η απάντηση στο εγγενές πρόβλημα της επικοινωνίας
 • Η αντίληψη και πως επιδρά στην επικοινωνία
 • Πώς να ξεπερνάτε την άρνηση του πελάτη
 • Η επικοινωνία με δύσκολους πελάτες
 • Τεχνικές προσεκτικής ακρόασης
 • Τεχνικές χειρισμού της κριτικής από πελάτη
 • Τεχνικές χειρισμού του θυμού του πελάτη
 • Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Τεχνικές ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης του πωλητή

Μέρος Γ: Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ του πωλητή

 • Τεχνικές ενίσχυσης του Ego Drive της αυτοπεποίθησης πωλητή
 • Assertiveness
 • Το αποτέλεσμα της πώλησης εξαρτάται από εσένα, στρατηγικές επιτυχίας
 • Θετική σκέψη και επιτυχημένες πωλήσεις
 • Πώς να μαθαίνεις από τα λάθη σου

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr