Σεμινάριο

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΟΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-21.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη, υπαλλήλους και πωλητές κάθε επιχείρησης που έρχονται σε άμεση επαφή (τηλεφωνική ή πρόσωπο με πρόσωπο) με τους πελάτες της, προκειμένου να παράσχουν πληροφόρηση, να επιλύσουν προβλήματα ή να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο παράπονα.

Σκοπός σεμιναρίου:

Είναι να καταδειχθούν και να αναλυθούν τα οφέλη που πηγάζουν, για τη σύγχρονη επιχείρηση, από την ορθή εφαρμογή αρχών, κανόνων και διαδικασιών στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Θέματα σεμιναρίου:

Εισαγωγή

 • Διαχρονική και ενσωματωμένη αξία του πελάτη

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Η σημασία της εξυπηρέτησης των πελατών
 • Οι τύποι της εξυπηρέτησης
 • Αρχές, κανόνες και διαδικασία εξυπηρέτησης
 • Επιθυμίες και προσδοκίες πελατών
 • Τα στάδια της εξυπηρέτησης

Προσωπικότητα πελατών

 • Τυπολογία της προσωπικότητας των πελατών
 • Προσωπικότητα και συμπεριφορά
 • Τεχνικές για αποτελεσματικές συνδιαλέξεις
 • Η ενεργητική ακρόαση
 • Αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και εξυπηρέτηση πελατών

Τηλεφωνική επικοινωνία

 • Αρχές και κανόνες
 • Διαδικασία τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Τα στάδια της τηλεφωνικής επικοινωνίας

Μη λεκτική επικοινωνία

 • Η μη λεκτική επικοινωνία στην πρόσωπο με πρόσωπο εξυπηρέτηση
 • Εκφράσεις του προσώπου, στάσεις του σώματος, κινήσεις των χεριών, κίνηση στο χώρο

Παράπονα πελατών

 • Αίτια των παραπόνων
 • Διαχείριση των παραπόνων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr