Σεμινάριο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9000-2000)

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές ποιότητας, διευθυντές ή προϊστάμενους λειτουργιών κάθε μορφής επιχειρήσεων που είτε έχουν υιοθετήσει το πρότυπο ποιότητας είτε προτίθενται να το υιοθετήσουν.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αναλύσει βασικά σημεία του προτύπου ποιότητας και να καταδείξει πως αυτά συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης, πως καθορίζουν ένα ενδεχόμενο ανασχεδιασμό λειτουργιών που όταν εφαρμοστεί οδηγεί στην εξυγίανση της επιχείρησης.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή
  • Χαρακτηριστικά της σύγχρονης Διοικητικής λειτουργίας και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα
  • Πρότυπο Ποιότητας (ISO 9000-2000) και μέθοδοι σύγχρονης λειτουργίας επιχειρήσεων
  • Ανθρώπινο Δυναμικό, Αξιολόγηση, Εκπαίδευση και πρότυπο Ποιότητας
  • Στρατηγική και Δείκτες Ποιότητας
  • Εσωτερική επιθεώρηση σαν εργαλείο ανασχεδιασμού
  • Συνεχής βελτίωση προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες
  • Πρακτικά θέματα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr