Σεμινάριο

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22-23 ΜΑΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκει 10 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Μαϊου 2019 και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Τό σεμινάριο άπευθύνεται κυρίως σέ μεσαία στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όχι απαραίτητα οίκονομικής κατευθύνσεως , πού θέλουν νά αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον ορθό τρόπο σχεδιασμού της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της επιχειρήσεως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και στελέχη που έχουν επιχειρηματική εμπειρία σε άλλους τομείς αλλά ενδιαφέρονται στην απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση, μέσα από την απλή προσέγγιση ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, τη χρήση των αριθμών και τη σημασία τους για την εξαγωγή σημαντικών οικονομικών συμπερασμάτων.Το σεμινάριο προσπαθεί να να εξηγήσει με απλότητα τη χρήση των οικονομικών καταστάσεων και τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων για την άντληση οικονομικών συμπερασμάτων.

Στόχοι τού Σεμιναρίου

Οι απλές γνώσεις που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες θα τους βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων βασιζόμενοι σε απλές αναλύσεις.Δεν απαιτείται προγενέστερη γνώση της θεματικής ενότητος Εμφαση δίνεται στην ερμηνεία κυρίως της ανάλυσης των οικονομικών αποτελεσμάτων παρά στην λογιστική προσέγγιση.
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση
- να προσδιορίζουν τη θέση της επιχειρήσεως σε σχέση με τον ανταγωνισμό
- να επισημαίνουν και να αναλύουν τους βασικούς παράγοντες και πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχειρήσεως
- να προσδιορίσουν το βαθμό επιτυχίας της εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνικών που αξιολογούν την επίδοση της επιχειρήσεως.
- να αξιολογήσουν πόσο αποτελεσματικά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν την οικονομική πορεία της επιχειρήσεως.

Θέματα σεμιναρίου:

1.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ REPORT
   - Tι είναι το ετήσιο report
   - Περιεχόμενο οικονομικών καταστάσεων
   - Χρήστες οικονομικών καταστάσεων
   - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

2.ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   - Ισολογισμός-Ανάλυση
   - Αποτελέσματα χρήσεως-Ανάλυση
   - Κεφάλαιο κινήσεως
   - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
   - Αποσβέσεις
   - Ταμειακό πρόγραμμα

3.ΕΛΕΓΧΟΣ –AUDIT

4.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
   - Βασικοί οικονομικοί δείκτες
   - Απόδοση
   - Βιομηχανικοί δείκτες

5.ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
   - Δείκτες κερδοφορίας
   - Απόδοση επενδύσεως
   - Συσχέτιση κερδοφορίας και ετήσιου τζίρου
   - Εργατικό κόστος,τζίρος και προστιθέμενη αξία επιχειρήσεως

6. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
   - Ρευστότητα
   - Πρόβλεψη χρεοκοπίας
   - Αποδοτικότητα

7. ΠΗΓΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
   - Πηγές κεφαλαίων
   - Κεφαλαιακή διάρθρωση
   - Κόστος κεφαλαίου
   - Κίνδυνος και μέτρηση αυτού
   - Μερισματική Πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr