Σεμινάριο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς διευθυντές ,  Προϊσταμένους  Λογιστηρίων , Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών  και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των διεθνών συναλλαγών.  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των εμπορικών συνεργασιών, που αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας μας και των επιχειρήσεων των άλλων κρατών του  κόσμου και στις φορολογικές  υποχρεώσεις που έχουν τα φυσικά πρόσωπα όταν είναι  Έλληνες και  αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και στον τρόπο που φορολογικά αντιμετωπίζεται μια αλλοδαπή επιχείρηση όταν εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Ελλάδα

Θέματα σεμιναρίου:

• Ανάλυση των εννοιών Φορολογική Κατοικία και Μόνιμη εγκατάσταση με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Ποιά είναι τα κριτήρια ελέγχου για τη δραστηριότητα αλλοδαπών εταιρειών από Έλληνες επιχειρηματίες σε Κράτη με Προνομιακό Φορολογικό καθεστώς (π.χ. Βουλγαρία – Κύπρος - Ουγγαρία).
• Ποιά είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως εικονικής μιας Αλλοδαπής Εταιρείας – Συνέπειες.
• Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πότε οι Έλληνες φορολογούνται για τα αδιανέμητα κέρδη των ΕΑΕ.
• Πότε αλλάζει η φορολογική κατοικία των Ελλήνων φορολογουμένων. Διαδικασία αλλαγής.
• Πότε αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται ότι τελικά έχει στην Ελλάδα την φορολογική της κατοικία και συνεπώς φορολογείται και στην Ελλάδα. Παραδείγματα και εφαρμογές.
• Με ποιές χώρες του εξωτερικού υπάρχουν φορολογικά προβλήματα κατά τις συναλλαγές (δυσκολία φορολογικής αναγνώρισης των δαπανών κλπ.).
• Συγγενείς εταιρείες με κοινούς ιδιοκτήτες σε Ελλάδα και εξωτερικό πώς συναλλάσσονται και πως φορολογούνται.
• Πως φορολογούνται τα μερίσματα από αλλοδαπή εταιρεία που αποκτά φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
• Πώς φτιάχνεται θυγατρική Έλληνα επιχειρηματία στο εξωτερικό. Πώς φτιάχνεται υποκατάστημα στο εξωτερικό.
• Πώς φτιάχνεται υποκατάστημα ή θυγατρική ξένης εταιρείας στην Ελλάδα, Πώς φορολογείται το υποκατάστημα ή η θυγατρική στην Ελλάδα.
• Οι νέες λίστες των μη Συνεργάσιμων Κρατών και των Χωρών Προνομιακού Φορολογικού καθεστώτος.
• Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα (ΠΟΛ. 1138/2015). Παραδείγματα και εφαρμογές.
• Η συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου Ε1 (Φυσικά Πρόσωπα) που αφορούν εισοδήματα – συναλλαγές με το εξωτερικό με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Η συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου Ν (Νομικά πρόσωπα – Νομικές Οντότητες) που αφορούν εισόδημα – συναλλαγές με το εξωτερικό με παραδείγματα και εφαρμογές.
 

Τέλος θα δοθούν στους παρευρισκόμενους οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε απλουστευμένη μορφή. 

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr