Σεμινάριο

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν.3427/2005)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Οικονομολόγος – Ειδικός Αναλυτής σε θέματα Φ.Π.Α., Συγγραφέας, διδάσκων στο Μεταπτυχιακό τμήμα για την ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών («ΦΠΑ στα ακίνητα, Μεταβιβάσεις» και «Κτηματολόγιο»

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

Σκοπός σεμιναρίου:

Ανάλυση – συζήτηση θεμάτων επί των αλλαγών και αλλαγών που ισχύουν

Θέματα σεμιναρίου:

 • Νόμος 3427/2005 και οι 20 ΠΟΛ για την ερμηνεία του
 • Τι ισχύει για την ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ και για το ελάχιστο κόστος κατασκευής
 • Αυτοπαράδοση ακινήτου και τρόπος αντιμετώπισης, ανταλλαγή ακινήτων
 • Τα προβλήματα και οι επιδράσεις του Φ.ΠΑ. στη φορολογία εισοδήματος των Οικοδομικών επιχειρήσεων
 • Τα προβλήματα των απογραφών και των πρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων
 • Προσδιορισμός και επίλυση θεμάτων Λογιστηρίων των Οικοδομικών επιχειρήσεων
 • Μηχανογραφική παρακολούθηση λογαριασμών ανά οικοδομή
 • Ημερομηνίες παρακολούθησης κατασκευής οικοδομής
 • Δηλώσεις μεταβολών – ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α.
 • Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαίτησης του φόρου
 • Βιβλίο Υποκαταστήματος Οικοδομικής επιχείρησης – Πρόσκαιρη εγκατάσταση
 • Θεωρημένο Στοιχείο «Αυτοπαράδοσης κτισμάτων» σε οικοπεδούχο
 • Η σωστή χρήση του Αθεώρητου Λογιστικού Σημειώματος επιμερισμού Δαπανών
 • Οι παγίδες του Βιβλίου κοστολογίου και τα μυστικά του
 • Προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος – συσχετισμός με αξία πώλησης
 • Περίοδοι δικαιωμάτων ελέγχου του εφόρου
 • Χρόνος υποβολής της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Περιπτώσεις υποβολής ειδικής δήλωσης χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α.
 • Πρόστιμα και φόροι για πλαστά και εικονικά τιμολόγιο
 • PRO-RATA Φ.Π.Α. κοινών εισροών κατά την πώληση πρώτης κατοικίας
 • Πότε υποβάλλεται δήλωση Φ.Μ.Α. αντί Φ.Π.Α.
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr