Σεμινάριο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Οικονομικούς Διευθυντές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την ανάδειξη των τρόπων ανάπτυξης της επιχείρησής του. 

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να καταδείξει στους επιχειρηματίες τους τρόπους για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. 

 

Θέματα σεμιναρίου:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμόζει ο επιχειρηματίας προκειμένου να αναπτύξει σωστά την επιχείρησή του. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
1. Στους τρόπους με τους οποίους αξιολογείται η χρηματοοικονομική επιτυχία καθώς και στην ανάλυση όλων των σχετικών δεικτών της επιχείρησής του με παραδείγματα και εφαρμογές.
2. Στην αξιολόγηση της ικανοποίησης του πελάτη και στις ενέργειες για την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ικανοποίησής του με παραδείγματα.
3. Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση και με τους χρόνους απασχόλησης του επιχειρηματία, των κεφαλαίων που έχει δεσμεύσει, των κινδύνων που έχει αναλάβει κλπ.
4. Στα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, δείκτες αξιολόγησης, προτάσεις αποδοτικότητας σε σχέση και με την αξιολόγηση των επενδύσεων.
5. Τεχνικές μείωσης του κόστους των παραγόμενων προϊόντων, των πωλούμενων εμπορευμάτων καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών με πλήρη ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές – άριστοι βαθμοί απασχόλησης, κόστη αδράνειας.
6. Τεχνικές μείωσης του κόστους εργασίας και έλεγχος αυτής.
7. Τεχνικές μείωσης του κόστους διοίκησης με εξαγωγή δεικτών καθώς και τεχνικές μείωσης του κόστους μεταφοράς των αγαθών της επιχείρησης και του κόστους της ρευστότητας (cash management) με παραδείγματα και εφαρμογές.
8. Καθορισμός πολιτικής τιμών – περιθώρια κερδών και ανάπτυξη πωλήσεων. Αναφορά σε όλες τις μεθόδους αντιμετώπισης του επιχειρηματικού κινδύνου.
9. Πιστωτική πολιτική. Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποφυγή επισφαλειών καθώς και φορολογική αντιμετώπιση αυτών με παραδείγματα και εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr