Σεμινάριο

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ και ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς Διευθυντές σε Διευθυντές  Logistics, σε υπευθύνους μεταφορικών επιχειρήσεων, αποθήκης, διανομής,  παραγγελιών & εξαγωγών, προσωπικό αποθήκης και γενικά σε στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση σύνθεσης του κόστους μεταφοράς / διανομής και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων μείωσής του καθώς και του τρόπου που πρέπει να σκέφτονται τα στελέχη επιχειρήσεων. Στόχος του σεμιναρίου είναι: η οικονομικότερη οργάνωση, εκτέλεση των καθημερινών δρομολογίων μεταφοράς / διανομής προϊόντων.

Θέματα σεμιναρίου:

• Τι συνθέτει το κόστος μεταφοράς / διανομής. Ανάλυση και χαρτογράφηση. Ποια κατηγορία κόστους μπορεί να επηρεάσει η λειτουργία της επιχείρησης.

• Στοχοθεσία μείωσης κόστους μεταφοράς / διανομής – κριτήρια για τη λήψη απόφασης.

• Σύνθεση στόλου οχημάτων – συγκρίσεις και λήψη αποφάσεων. Μικτή ή όχι λειτουργία;

• Καθημερινός προγραμματισμός έργου μεταφοράς / διανομής – τι πρέπει να αλλαχθεί; Χρησιμοποίηση τρίτων μεταφορέων / διανομέων – τι έργο δίνω σε αυτούς; Πως θα παρακολουθήσω τρίτους μεταφορείς / διανομείς;

• Πως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κόστους και τι πρέπει να ζητήσουμε από αυτήν, αλλαγές που επιβάλει η καθημερινότητα.

• Project management, χρονοδιάγραμμα, εφαρμογή των αλλαγών στη λειτουργία των μεταφορών / διανομών. Αποτύπωση ωφελειών και παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr