Σεμινάριο

Ο ΦΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 και ώρες 17:30 - 21:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
200

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση γενικά για το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών (ποιες πράξεις αποτελούν πράξεις παροχής υπηρεσιών, συντελεστές, υποκείμενες και απαλλασσόμενες υπηρεσίες, τόπος φορολογίας τους). Ο Φ.Π.Α. στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Φορολογητέες και απαλλασσόμενες πράξεις παροχής υπηρεσιών και συντελεστές Φ.Π.Α.
  • Πού φορολογούνται οι υπηρεσίες στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών (π.χ. υπηρεσίες μεταφορών, υπηρεσίες σε ακίνητα, υπηρεσίες σε ενσώματα αγαθά, υπηρεσίες μεσολάβησης, επεξεργασία στοιχείων, μελετών, διαφημίσεων, κλπ), κριτήρια του τόπου φορολογίας και κατηγορίες υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτά
  • Υποχρεώσεις των υποκειμένων που παρέχουν ή λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές
  • Υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου / εκπροσώπου- Πράξεις λήπτη
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά και ειδικό καθεστώς άρθρου 35α του Κώδικα Φ.Π.Α. Ποιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ηλεκτρονικές και πού φορολογούνται
  • Συμπλήρωση των εντύπων της περιοδικής και της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr