Σεμινάριο

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 και ώρες 17:00 - 21:30
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση και ερμηνεία των Ταμειακών Ροών, καθώς και εξοικείωση με το Υπόδειγμα της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Θέματα σεμιναρίου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Εισαγωγή
 • Ιστορικό και Νομικό πλαίσιο
 • Η σημασία και η δυναμική της Κατάστασης Μεταβολών της Χρηματοοικονομικής Θέσεως με βάση το ταμείο
 • Διαφορές Ταμειακού προγραμματισμού και Κατάστασης Μεταβολών της χρηματοοικονομικής Θέσεως με βάση το ταμείο ( CASH FLOW)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

 • Συναλλαγές που επιδρούν στο Ταμείο
 • Πηγές και χρήσεις Ταμείου συνήθεις και λοιπές
 • Άμεση η ευθεία μέθοδος , έμμεση η βραχεία
 • Μέθοδος του φύλλου εργασίας και του Λογαριασμού
 • Κατάσταση ταμειακών ροών κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 • Πρακτικά παραδείγματα ασκήσεων επεξηγήσεις
 • Επεξήγηση υποδειγμάτων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χ. Α.
 • Ασκήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω υποδείγματα- Ταμειακές ροές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Απαντήσεις σε ιδιαίτερους προβληματισμούς

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr