Σεμινάριο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Προϊστάμενος κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. Υπουργείου Οικονομικών, συγγραφέας, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 και ώρες 17:30 - 21:30
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
0

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση και ερμηνεία των πλέον σημαντικών διατάξεων του Κ.Β.Σ., σχετικά με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση και με τις δαπάνες των επιχειρήσεων.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Εναρμόνιση του τρόπου και των όρων τιμολόγησης με την Οδηγία 2001/115 της Ε.Ε.
  • Διακρίσεις τιμολογίων (αγαθών, υπηρεσιών, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, ανόργανων εσόδων, επιστροφών, εκπτώσεων, αγορών κ.λ.π.)
  • Χρόνος έκδοσης στοιχείων, φορολογητέα αξία
  • Έννοιες πράξεων τιμολόγησης
  • Περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών
  • Αναγνώριση ή μη δαπανών επιχειρήσεων
  • Ερωτήσεις – Απαντήσεις, ανάλυση αποριών και εξέταση ιδιαιτεροτήτων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr