Σεμινάριο

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (α' μέρος)

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σύμβουλος Ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, εισηγητής σεμιναρίων 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 και ώρες 17,00-22,00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη λογιστηρίου ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνα για την παροχή και επεξήγηση οικονομικών στοιχείων που ζητούν οι τράπεζες, σε τραπεζικά στελέχη (υποδιευθυντές και προϊσταμένους) που υπηρετούν: στα ναυτιλιακά καταστήματα τραπεζών

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση και ανάπτυξη των αρχών που διέπουν τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις και η τήρηση των διαδικασιών εκταμιεύσεως και παρακολουθήσεως τους μέχρι την αποπληρωμή των δανείων

Θέματα σεμιναρίου:

  • Οι αρχές του τραπεζικού Δανεισμού.
  • Το πλοίο και η αγορά του. Οι ναυτιλιακοί κύκλοι, ναύλωση και Ασφάλιση του πλοίου.
  • Κύρια χαρακτηριστικά της τραπεζικής ναυτιλιακής πολιτικής.
  • Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης , είδη εξασφαλίσεων.
  • Το Εισηγητικό και τι περιλαμβάνει.
  • Σύμβαση Ναυτιλιακού δανείου. Οι όροι και τα μυστικά της.
  • Αρχικοί και παρεπόμενοι έλεγχοι όπως: έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητος του Εφοπλιστή, της καταστάσεως του πλοίου, της ασφαλιστικής του κάλυψης, της λήψης όλων των ναύλων μέσω της δανειοδοτούσας Τράπεζας κ.ά.
  • Έλεγχοι και Διαδικασίες κατά την εκταμίευση του δανείου, διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, κυρίως της ανανέωσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, της εκτίμησης της αξίας του πλοίου και της λήψης των ναύλων μέσω της Τράπεζας.
  • Συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την ετήσια επανέγκριση της δανειακής σχέσεως (credit review).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr