Σεμινάριο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 και ώρες 17,00-22,00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε εσωτερικούς ελεγκτές και στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων καθώς και σε στελέχη Διαχείρισης Ποιότητας. Το σεμινάριο έχει δομηθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των βασικών θεμάτων που αφορούν το νευραλγικό κύκλωμα των πωλήσεων και του marketing υπό το πρίσμα του εσωτερικού ελέγχου.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή: Εσωτερικός έλεγχος πωλήσεων και marketing .
  • Βασικά στοιχεία μεθοδολογίας ελέγχου.
  • Προϋπολογισμός πωλήσεων.
  • Στόχοι και δείκτες του τμήματος πωλήσεων.
  • Ερωτηματολόγια – Κίνδυνοι της λειτουργίας πωλήσεων.
  • Αξιολογήσεις πελατών και παράπονα.
  • Mystery shopping.
  • Συνήθη ευρήματα σε έλεγχο του τμήματος (Διεύθυνσης)
  • πωλήσεων.
  • Case Studies

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr