Σεμινάριο

MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ: ΔΥΟ ΚΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑ

Marketing - Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΕΛΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οικονομολόγος, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 και ώρες 17,00-22,00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε πωλητές με εμπειρίες από 3 έως 5 έτη και σε νέους προϊσταμένους πωλήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Nα προσφέρει μια σφαιρική γνώση σε θέματα πωλήσεων και marketing στους συμμετέχοντες

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στο Marketing: Βασικές Έννοιες – Ορισμός Marketing, ανάλυση πελατών, προϊόντων , υπηρεσιών και χαρακτηριστικών των αγορών
 • Marketing Mix: Ta 4P του Marketing – Product, Price, Place, Promotion (το σωστό προϊόν, στη σωστή τιμή, στο σωστό μέρος, με τη σωστή προώθηση). Κανάλια Διανομής, Τιμολόγηση, Διαφήμιση, Προσωπική Πώληση
 • Έρευνα Marketing: Η έρευνα εργαλείο για λήψη αποφάσεων – Διαδικασίες της έρευνας
 • Τμηματοποίηση αγοράς: Ανάγκη, Προϋποθέσεις & Κριτήρια Τμηματοποίησης. Αξιολόγηση τμημάτων αγοράς
 • Το προϊόν: Ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η διαφήμιση: Η σημασία της Διαφήμισης στο Marketing. Το management της διαφήμισης
 • Προγραμματισμός Marketing - Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ο προγραμματισμός των Πωλήσεων:
 • Η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων.
 • Πηγές πληροφοριών για τις προβλέψεις.
 • Μέθοδος προγραμματισμού με υπολογισμό του δυναμικού των πωλητών.
 • Πρόβλεψη για την επίτευξη των ανατεθέντων αντικειμενικών σκοπών.
 • Κατάρτιση προγράμματος πωλήσεων.
 • Η ανάγκη επικοινωνίας για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό.
 • Κατανομή ημερησίου χρόνου εργασίας πωλητή
 • Η πώληση
 • Τα χαρακτηριστικά της πώλησης
 • Η σωστή πώληση
 • Η προετοιμασία της πώλησης
 • Η παρουσίαση της πώλησης
 • Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενέργειες μετά την πώληση
 • Τα προσόντα του Επιτυχημένου Πωλητή
 • Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας πωλητής για να θεωρείται επιτυχημένος
 • Δέκα σημεία διανομής ή αδυναμίας του ανθρώπου – πωλητή
 • Η τέλεια παρουσίαση
 • Ερωτήματα που περιμένουν απάντηση.
 • Ο χρονικός προγραμματισμός της παρουσίασης.
 • Προσδιορισμός της ανάγκης.
 • Δημιουργία της επιθυμίας για αγορά.
 • Προδιαγραφή της πώλησης της ανάγκης.
 • Διατυπώστε με ενθουσιασμό τα οφέλη
 • Πωλητής και Πελάτης
 • Τι περιμένει από εμάς ο πελάτης.
 • Τι καθορίζει τις σχέσεις μας με τον πελάτη.
 • Πώς να δημιουργήσω μια σωστή σχέση με τον πελάτη.
 • Μεταχείριση της θέσης του πελάτη.
 • Πως επηρεάζω τους διάφορους τύπους των πελατών.
 • Αντιμετώπιση αδιάφορου πελάτη.
 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς
 • Χειρισμός Αντιρρήσεων
 • Η χρήση των αντιρρήσεων
 • Η δύναμη των αντιρρήσεων
 • Μη αναγνωρισμένη ανάγκη
 • Επιθυμία για περισσότερες πληροφορίες
 • Αντίσταση στην αλλαγή
 • Δεν είναι εμφανή αρκετά οφέλη
 • Έλλειψη χρημάτων
 • Είδη αντιρρήσεων
 • Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για να απαντήσετε σε οποιαδήποτε αντίρρηση (ερώτηση)
 • Τεχνικές χειρισμού αντιρρήσεων
 • Κλείσιμο Πώλησης: Σημάδια – Διαδικασία
 • Όλες οι παραπάνω ενότητες συνδυάζονται με πρακτικά case studies και βιντεοκασέτες

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr