Σεμινάριο

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 τ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών   

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 και ώρες 17:30 - 21:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς, Λογιστές και στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σκοπός σεμιναρίου:

Η λεπτομερής ανάλυση και ερμηνεία, των πλέον σημαντικών διατάξεων του Φ.Π.Α. όπως ισχύουν μετά την κωδικοποίηση των διατάξεων που θεσπίστηκαν μέχρι σήμερα, για τη βελτίωση, απλούστευση και αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και την προσαρμογή του με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Φ.Π.Α.
 • Υποκείμενος και υπόχρεος στο φόρο, ομοιότητες και διαφορές
 • Φορολογικός εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος, όπως ορίζονται με τις τελευταίες διατάξεις
 •  Συναλλαγές με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις) και πως αντιμετωπίζονται
 • Φορολογητέες πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών
 • Πως αντιμετωπίζονται από απόψεως Φ.Π.Α. οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 και τις αντίστοιχες διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον νόμο 2193/2003
 • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)
 • χαρακτηρισμός κοινών δαπανών
 • εξεύρεση του ποσοστού του εκπιπτόμενου φόρου
 • ποσά που δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού έκπτωσης
 • ειδικός τρόπος προσδιορισμού του ποσοστού έκπτωσης
 • αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού της Pro-rata
 • συμπλήρωση του σχετικού πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr