Σεμινάριο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη οικονομικών & διοικητικών τμημάτων, σε επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε όλους τους εσωτερικούς ελεγκτές

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αναπτυχθούν τα βασικά σημεία του επιχειρησιακού σχεδιασμού και να τονιστεί ο ρόλος του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου, αναφορικά με τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του προγραμματισμού και των προϋπολογισμών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Γενικά περί εσωτερικού ελέγχου
 • Ορισμός (definition)
 • Πρότυπα
 • Νόμος 3016 –Εγκ. 5/204
 • Τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγραμματισμού ( BUSINESS PLAN)
 • Μακροχρόνια και ετήσια σχέδια δράσης
 • Έλεγχοι λειτουργιών της επιχείρησης
 • Η χάραξη της στρατηγικής – η ανάλυση ισχυρών & ασθενών σημείων της επιχείρησης
 • Η διατύπωση του σκοπού της επιχείρησης
 • Σκοπός και όραμα σε συνάρτηση με στρατηγικές, σχεδιασμό και προγραμματισμό.
 • Στοχοθεσία
 • Γενικοί και ειδικοί στόχοι των επιχειρήσεων.
 • Διασύνδεση γενικών και ειδικών στόχων.
 • Προβλέψεις, εκτιμήσεις των μελλοντικών εξελίξεων
 • Ασυνέχειες και προβλήματα στην «πρόβλεψη» μελλοντικών γεγονότων.
 • Ευκαμψία στις αλλαγές.
 • Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος
 • Παρέκκλιση από το πρόγραμμα
 • Διορθωτικές κινήσεις κι αλλαγές
 • Ο Προϋπολογιστικός Έλεγχος σαν εργαλείο Διοίκησης
 • Δέσιμο των παραπάνω με τον προϋπολογισμό
 • Πως ξεκινάμε και παράλληλα πως καταλήγουμε στον προϋπολογισμό
 • Προβλήματα στην σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμών.
 • Ο εσωτερικός έλεγχος και η λειτουργία του αναφορικά με τα παραπάνω
 • Ρόλοι Διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου
 • Παρεμβατικός- Συμβουλευτικός ρόλος του «Εσωτερικού Ελέγχου»
 • Η συνήθης εργασία του Εσωτερικού Ελέγχου και η ουσιαστική εμπλοκή της στον σχεδιασμό και προγραμματισμό
 • Παραδείγματα
 • Άσκηση- εκπόνηση κρίσιμων σημείων από τους συμμετέχοντες.
 • Παράδειγμα προϋπολογισμού

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr