Σεμινάριο

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 και ώρες 17,00-22,00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησης ή του οργανισμού που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε όλα τα επίπεδα, προς τα πάνω, προς τα κάτω και οριζόντια

Σκοπός σεμιναρίου:

H ανάδειξη της σημασίας της επικοινωνίας και η προσπάθεια να πειστούν διοίκηση και εργαζόμενοι, ώστε να αναγνωρίσουν την συμβολή της στην βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή του οργανισμού

Θέματα σεμιναρίου:

 • Γενικά περί επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • Οι διακρίσεις της επικοινωνίας:
 • Εσωτερική και εξωτερική
 • Οριζόντια και κάθετη
 • Γραπτή και προφορική
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Κοινές αιτίες των προβλημάτων της εσωτερικής επικοινωνίας
 • Αρχές κλειδιά για την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • Οι βασικές δομές και οι πολιτικές για την στήριξη της αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας
 • Η επικοινωνία προς τα πάνω
 • Η επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων
 • Η ανάπτυξη ενός βασικού σχεδίου για την βελτίωση της εσωτερικής και της εξωτερικής επικοινωνίας
 • Τα εμπόδια στην εσωτερική επικοινωνία και η αποφυγή τους
 • Φράσεις και ενέργειες οι οποίες βελτιώνουν την εσωτερική Επικοινωνία
 • Ασκήσεις από συγκεκριμένες εταιρείες και case studies

Μεθοδολογία
Ο ειδικός σχεδιασμός του σεμιναρίου, η διδασκαλία, οι πρακτικές εφαρμογές που αναφέρονται, οι ασκήσεις, η συζήτηση μεταξύ των καταρτιζομένων, τα case studies και οι απαντήσεις σε σχόλια και ερωτήσεις καθιστούν το πρόγραμμα μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για όλους.


Αποτελέσματα
Επειδή οι στόχοι του σεμιναρίου είναι συγκεκριμένοι και επιτεύξιμοι, έχει αποδειχθεί από την πράξη και την εμπειρία ότι μέσα στα χρονικά πλαίσια των ωρών του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τα οποία προκύπτουν για την επιχείρηση ή τον οργανισμό από την βελτίωση της επικοινωνίας.
Πολλοί εμπειρογνώμονες στις επιχειρήσεις, διοίκηση και ηγεσία, υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το θεμέλιο για την επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα σε κάθε μορφή επιχείρησης ή οργανισμού. Βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αρκετή επικοινωνία στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Μερικοί διευθυντές και πολλοί ηγέτες παρερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας και την θεωρούν ταυτόσημη με το χαρτοβασίλειο ή την γραφειοκρατία και έτσι αποφεύγουν ή αποστρέφονται τα υψηλά ποσοστά της επικοινωνίας. Όσο οι διευθυντές αυτοί και οι ηγέτες ωριμάζουν, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν την ανάγκη της αποτελεσματικής μεταβίβασης και λήψης πληροφοριών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν θεαματικά τις προσπάθειές τους για την βελτίωση της επικοινωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr