Σεμινάριο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων –όχι απαραίτητα οικονομικής κατευθύνσεως-πού έχουν επαγγελματική εμπειρία και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της χρήσεως και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού στη σύγχρονη επιχείρηση

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση και ανάλυση των μηχανισμών και των διαδικασιών που απαιτούνται για την κατανόηση των παραμέτρων πού οδηγούν στην ολοκλήρωση και εφαρμογή ενός εργαλείου χρηματοοικονομικής αναλύσεως

Θέματα σεμιναρίου:

Α. Χρηματοδοτικό Σύστημα

 • Μορφές χρηματοδοτήσεων
 • Ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών αγορών

Β. Αρχές και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 • Βασικές έννοιες χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως-Διάθεση Κερδών
 • Ταμειακό Πρόγραμμα και προσδιορισμός αναγκών μετρητών
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών
 • Προσδιορισμός Καθαρής Ταμειακής Ροής

Γ. Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδοτική Πολιτική

 • Έννοια Κεφαλαίου Κινήσεως
 • Πιστωτές / Χρεώστες
 • Έλεγχος Μετρητών
 • Έλεγχος Αποθεμάτων
 • Πιστωτική Πολιτική

Δ. Μακροπρόθεσμη Χρηματοδοτική Πολιτική

 • Κόστος Κεφαλαίου
 • Κεφαλαιακή Διάρθρωση
 • Βαθμός Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
 • Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr