Σεμινάριο

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν.2859/2000)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 τ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών   

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 και ώρες 17:00 - 22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  HOLIDAY INN

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών, φοροτεχνικούς συμβούλους, προϊσταμένους λογιστηρίων, λογιστές και όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων, καθώς και σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία.

Σκοπός σεμιναρίου:

H λεπτομερής ανάλυση και ερμηνεία, των πλέον σημαντικών διατάξεων του Φ.Π.Α. όπως ισχύουν μετά την κωδικοποίησή του και των εν συνεχεία διατάξεων που θεσπίστηκαν μέχρι σήμερα, για τη βελτίωση, απλούστευση και αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος και την προσαρμογή του με τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Φορολογητέες πράξεις: παράδοση αγαθών και υπηρεσιών, αυτοπαραδόσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις - Εξαγωγές / Εισαγωγές.
 • Σε ποιες περιπτώσεις οι παραπάνω πράξεις φορολογούνται στην Ελλάδα.
 • Τριγωνικές συναλλαγές
 • Απαλλαγές από το φόρο
 • Έκπτωση και επιστροφή του φόρου
 • Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)
 • Πενταετής διακανονισμός παγίων (παραδείγματα)
 • Υπόχρεοι στο φόρο
 • Φορολογικός εκπρόσωπος-αντιπρόσωπος
 • Πράξεις λήπτη
 • Απαντήσεις ερωτήσεων εφ' όλης της ύλης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: skede@naftemporiki.gr