Σεμινάριο

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19-20 ΜΑΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00 - 22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων πού έχουν βασικές οικονομικές γνώσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο γνωστικό αυτό αντικείμενο

Σκοπός σεμιναρίου:

Η εκτενής παρουσίαση και ανάλυση των επιπτώσεων της μεταβολής της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων

Θέματα σεμιναρίου:

 • Κόστος Κεφαλαίου
 • Αποτίμηση Μετοχών
 • Τρόποι αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Έκδοση Νέου Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
 • Προσδιορισμός συντελεστού β επιχειρήσεων
 • Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων
 • Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
 • Κίνδυνος ομολογιούχων δανειστών
 • Βαθμός Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης
 • Καθορισμός ορθής διάρθρωσης κεφαλαίων
 • Θεωρία Modigliani – Miller / Αποτίμηση Συνολικής αξίας επιχειρήσεων
 • Παράγοντες απόφασης Μερισματικής Πολιτικής
 • Μελέτες Περιπτώσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr