Σεμινάριο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ & ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, σε θέματα καθημερινής πρακτικής εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (με παραδείγματα) και παράλληλη ανάλυση των συναφών νομοθετικών διατάξεων για την πλήρη κατανόηση βημάτων και διαδικασιών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Ομάδες Λογαριασμών
 • Υποχρεωτικοί – Προαιρετικοί λογαριασμοί
 • Ανάπτυξη λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και της φορολογικής νομοθεσίας
 • Λογιστικές εργασίες - εγγραφές
 • Χαρακτηρισμός παραστατικών στοιχείων
 • Εγγραφές σύστασης εταιρείας, καταβολής κεφαλαίου, δαπανών ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Εγγυήσεις
 • Εγγραφές Αγορών αγαθών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών από τρίτες χώρες
 • Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων αγορών
 • Εγγραφές Πωλήσεων αγαθών, Υπηρεσιών. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών με παρακράτηση φόρου εισοδήματος
 • Εγγραφές επιστροφών – εκπτώσεων πωλήσεων
 • Εγγραφές αγοράς και πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Εγγραφές δαπανών. Τρόπος παρακολούθησης αυτών σε εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες στη Φορολογία Εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και των σχετικών αποφάσεων του Υ.Ο.Ο.
 • Εγγραφές μισθοδοσίας - Εγγραφές δωρεάν διάθεσης εμπορευσίμων αγαθών στο προσωπικό
 • Εγγραφές εισπράξεων, πληρωμών, παραλαβής και εκχώρησης αξιογράφων, διαμαρτύρησης αξιογράφων, παράδοσης αξιογράφων σε τράπεζες ως εγγύηση ή για προεξόφληση
 • Εγγραφές διαφορών φορολογικού ελέγχου
 • Εγγραφές συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών
 • Εγγραφές καταβολής μισθών σε εταίρους Ε.Π.Ε. ή μελών Δ.Σ. Α.Ε.
 • Εγγραφές και παρακολούθηση δοσοληπτικών λογαριασμών
 • Εγγραφές απόδοσης φόρων – τελών και ασφαλιστικών εισφορών
 • Αντιλογισμός εγγραφών
 • Εγγραφές μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμών Φ.Π.Α. στο λογαριασμό απόδοσης εκκαθάρισης
 • Συμφωνία υπολοίπων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr