Σεμινάριο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΜΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μέλη λογιστηρίων και οικονομικής διεύθυνσης, συμβούλους επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

να δώσει την πρακτική δυνατότητα να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης πελατών , μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και διαμόρφωσης της κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής

Θέματα σεμιναρίου:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ -ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Ανάλυση ισολογισμού με βάση αριθμοδείκτες(κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα, κυκλοφοριακές ταχύτητες, αποδοτικότητα, ικανότητα εξυπηρέτησης χρεών )
 • Γραφήματα και διαγραμματικές απεικονίσεις
 • Ανάλυση ευαισθησίας αριθμοδεικτών
 • Σύστημα συναγερμού με βάση τιμές κατωφλίου αριθμοδεικτών.
 • Κλαδικά στοιχεία.
 • Υπολογισμός λειτουργικής ταμιακής ροής- δείκτες λειτουργικής ταμιακής ροής-ανάλυση ευαισθησίας.
 • Διαβάθμιση αριθμοδεικτών.
 • Σύστημα διαβάθμισης φερεγγυότητας πελατών με βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία (Trade Credit Risk ScoreCard)
 • Μοντέλο προσδιορισμού πιστωτικού ορίου
 • Ανάλυση ευαισθησίας του πιστωτικού ορίου στην μεταβολή των διαφόρων παραγόντων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Πλαίσιο στρατηγικής για τις επί πιστώσει πωλήσεις
 • Κριτήρια προσδιορισμού όρων παροχής πιστώσεων
 • Στόχοι και κανόνες πιστωτικής πολιτικής
 • Μέθοδοι είσπραξης απαιτήσεων
 • Σύστημα αξιολόγησης σεναρίων πιστωτικής πολιτικής
 • παροχή εκπτώσεων
 • διεύρυνση του χρόνου πίστωσης
 • χαλάρωση πιστωτικών περιορισμών
 • διαφημιστική καμπάνια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Σύστημα αυτόματης ταξινόμησης απαιτήσεων(τιμολόγια –επιταγές) με πολλαπλά κριτήρια
 • Σύστημα αυτόματου φιλτραρίσματος απαιτήσεων(τιμολόγια –επιταγές) με πολλαπλά κριτήρια
 • Σύστημα εύρεσης τιμολογίων επιταγών με διάφορα κριτήρια..(ποσό, αριθμός, λήξη, πελάτης, προϊόν κλπ.)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr