Σεμινάριο

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Real Estate

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Οικονομολόγος – Ειδικός Αναλυτής σε θέματα Φ.Π.Α., Συγγραφέας, διδάσκων στο Μεταπτυχιακό τμήμα για την ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών («ΦΠΑ στα ακίνητα, Μεταβιβάσεις» και «Κτηματολόγιο»

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη Λογιστηρίου, λογιστές, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, υπευθύνους ακίνητης περιουσίας, κτηματομεσίτες και γενικά σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την ορθή διαδικασία υποβολής δήλωσης κτηματολογίου

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση πολλών πρακτικών παραδειγμάτων αναφορικά με τη συμπλήρωση των εντύπων της Δήλωσης Κτηματολογίου, η ανάλυση των Εμπράγματων Δικαιωμάτων και ο τρόπος που αυτά εγγράφονται στο Κτηματολόγιο

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εμπράγματα και περιορισμένα δικαιώματα και πως δηλώνονται
 • Μεταβολή αρχικού Δικαιώματος
 • Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα
 • Εγγραπτέα δικαιώματα και πως δηλώνονται
 • Αρχικές - Συμπληρωματικών. Συνέπειες μη υποβολής δήλωσης ή ψευδούς δηλώσεως ή ανακριβούς δηλώσεως
 • Τα αυθαίρετα και πώς πρέπει να δηλωθούν
 • Οι ημιυπαίθριοι χώροι και πώς θα αντιμετωπίσομε το πρόβλημα
 • Η χρησικτησία: έκτακτη και τακτική και τα μυστικά της
 • Οι βεβαιώσεις για την υποβολή των δηλώσεων
 • Τα ανταποδοτικά τέλη της κτηματογράφησης Και η εφορία?
 • Οι αποκλίσεις και τι πρέπει να γνωρίζουμε γι’ αυτές
 • Η αντιπαροχή και η προσοχή μας
 • Το δικαίωμα υψούν και πως δηλώνεται
 • Προβλήματα σε : πυλωτή , λειτουργική ενότητα, συνιδιοκτησίες επί των οικοπέδων, πράξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη , για τους κοινόχρηστους χώρους, στα πατάρια
 • Οριζόντιος ιδιοκτησία, κάθετη ιδιοκτησία , οριζόντιος επί καθέτου
 • Κατασχέσεις, αγωγές , ανακοπές, μακροχρόνιες μισθώσεις, μεταφορά συντελεστή δόμησης, υποθήκες
 • Κ.Α.Ε.Κ και ανάλυση των 16 κωδικών
 • Το Κτηματολόγιο-Τεχνικό Κτηματολόγιο και οι Ορθοφωτοχάρτες
 • Οι αναγνωριζόμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας κλπ συνοδευτικά χαρτιά
 • Οι παλαιοί τίτλοι και οι διεκδικήσεις του Δημοσίου
 • Τα συμβόλαια , η δυσκολία sτην δομή και την έκφρασή τους.
 • Το κτηματολόγιο διαχρονικά : αρχή και τέλος
 • Επισκόπηση ημερομηνιών
 • Οι συναλλαγές στη διάρκεια της κτηματογραφικής περιόδου
 • Προσωρινά κτηματολογικά Διαγράμματα
 • Κτηματολογικοί Πίνακες και τα Κτηματολογικά Φύλλα
 • Το ημερολόγιο και το αλφαβητικό ευρετήριο
 • Κτηματολογικό Απόσπασμα, προσωρινό και οριστικό
 • Αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις
 • Πρόδηλα σφάλματα (λάθη) και η διόρθωσή τους
 • Αναμόρφωση Κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων
 • Διαπιστωτική Πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης- δικαιώματα-υποχρεώσεις και επισημάνσεις
 • Πρώτες –αρχικές εγγραφές – ανακριβείς- Αγωγές σε Πρωτοδικείο
 • Ο «άγνωστος ιδιοκτήτης -αίτηση στο Πρωτοδικείο για διόρθωση
 • Προσοχή στην εκπνοή της 8ετίας και της10ετίας
 • Το αμάχητο τεκμήριο- απώλειες περιουσιών ενοχικά δικαιώματα
 • Τα Κτηματολογικά γραφεία ως Υποθηκοφυλακεία
 • Ακίνητα Συνεταιρισμών, Εκκλησίας, διαθήκης
 • Παραδείγματα πολλά

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr