Σεμινάριο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ - Η ΟΜΑΛΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 28-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιοκτήτες, ιδρυτές και διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν να πετύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους και την ευημερία της επιχείρησης

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση και εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων μερών των οικογενειακών επιχειρήσεων με τις δυσκολίες της διαδοχής και της διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών

Θέματα σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή
 1. Η κατανόηση της οικογενειακής επιχείρησης: Τι είναι οικογενειακή επιχείρηση;
 2. Τα θέματα που απασχολούν την οικογενειακή επιχείρηση
 3. Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς;
 • Οι ισορροπίες μεταξύ των οικογενειακών και των επιχειρηματικών στόχων
 1. Στρατηγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 2. Οικογενειακός Στρατηγικός Σχεδιασμός
 3. Η υποχώρηση στην οικογένεια
 • Η επιλογή του διαδόχου και η προετοιμασία του για την διαδοχή
 1. Η πρωτοβουλία
 2. Η επιλογή
 3. Η εκπαίδευση του διαδόχου
 4. Το μεταβατικό στάδιο
 5. Η ελεύθερη έκφραση και η ελευθερία του διαδόχου
 6. Το διοικητικό συμβούλιο
 7. Πως γίνεται αποτελεσματική μια διαδοχή;
 • Θέματα σχεδιασμού για την αποτελεσματική διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση
 1. Οι στρατηγικοί στόχοι και οι τρεις τομείς του σχεδίου
 2. Διοίκηση Ιδιοκτησία Φόροι και φορολογικό καθεστώς
 • Ο χειρισμός των τριβών στην οικογενειακή επιχείρηση
 • Η εγκαθίδρυση επαγγελματικών διοικητικών δομών
 • Τα ηθικά διλήμματα στην οικογενειακή επιχείρηση
 • Η ηγεσία στην οικογενειακή επιχείρηση
 • Η δυναμική και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις όταν διέρχονται μέσα από τους κύκλους ανάπτυξής τους
 • Πως αλλάζει η σημασία της επιχείρησης στην οικογένεια όσο μεγαλώνουν ηλικιακά οι ενήλικες και τα τέκνα τους
 • Κλείσιμο του σεμιναρίου με ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.

Μεθοδολογία

Ο ειδικός σχεδιασμός του σεμιναρίου, η διδασκαλία, οι πρακτικές εφαρμογές που αναφέρονται, οι ασκήσεις, η συζήτηση μεταξύ των καταρτιζομένων, τα case studies και οι απαντήσεις σε σχόλια και ερωτήσεις καθιστούν το πρόγραμμα μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία για όλους

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr