Σεμινάριο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ BUSINESS TO BUSINESS ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση πελατών

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΕΛΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οικονομολόγος, εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 16-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλα τα στελέχη Του Τμήματος Πωλήσεων και Marketing μιας επιχείρησης και γενικά σε όσους «πωλούν» προϊόντα ή υπηρεσίες, με στόχο να αυξήσουν τον επαγγελματισμό τους και ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητά τους

Σκοπός σεμιναρίου:

Να βοηθήσει τους πωλητές να συνειδητοποιήσουν τη σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο του πωλητή που θέλει τον πωλητή «σύμβουλο» του πελάτη

Θέματα σεμιναρίου:

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Η διαδικασία κατάρτισης προγραμμάτων
 • Πηγές πληροφοριών για τις προβλέψεις
 • Μέθοδος προγραμματισμού με υπολογισμό του δυναμικού των πωλητών
 • Πρόβλεψη για την επίτευξη των ανατεθέντων αντικειμενικών σκοπών
 • Η ανάγκη επικοινωνίας για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό

Η ΠΩΛΗΣΗ

 • Τα χαρακτηριστικά της πώλησης
 • Τα προσόντα του επιτυχημένου πωλητή – 10 σημεία αδυναμίας του «ανθρώπου – πωλητή»
 • Η προετοιμασία της πώλησης
 • Οι τεχνικές πωλήσεων
 • Η παρουσίαση της πώλησης (χρονικός προγραμματισμός της παρουσίασης, προσδιορισμός της ανάγκης, δημιουργία της επιθυμίας για αγορά)
 • Ενέργειες μετά την πώληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Βασικές αρχές στην επικοινωνία με πελάτες
 • Αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων των πελατών
 • Αντιμετώπιση αδιάφορου πελάτη
 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

 • Η χρήση των αντιρρήσεων (αντίσταση στην αλλαγή, έλλειψη χρημάτων)
 • Είδη αντιρρήσεων
 • Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για να απαντήσετε σε οποιαδήποτε αντίρρηση («ερώτηση»)
 • Πότε εγείρουν αντιρρήσεις οι άνθρωποι
 • Τεχνικές χειρισμού αντιρρήσεων (πρόβλεψη, παράκαμψη αντίρρησης)
 • Επιπλέον «πυρομαχικά» για δύο ειδικές αντιρρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Δείκτες απόδοσης
 • Πώληση μέλλοντος
 • Κριτήρια αξιολόγησης πελάτη
 • Κίνητρα πελάτη
 • Χειρισμός παραπόνων πελάτη
 • Ανάγκες και χαρακτηριστικά διαπραγμάτευσης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr