Σεμινάριο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 6-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και μέλη Επιτροπών Ελέγχου

Σκοπός σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα εφαρμογής των προτύπων του εσωτερικού ελέγχου σε πρακτικό επίπεδο

Θέματα σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή
  • Προαπαιτούμενα εσωτερικού ελέγχου
  • Εισαγωγή στη διαχείριση και μέτρηση των κινδύνων.
  • Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.- θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Ο «Κύκλος» του ελέγχου αναφορικά με τα Διεθνή πρότυπα.(προετοιμασία του ελέγχου, ελεγκτικές πρακτικές, φύλλα εργασίας, εκθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr