Σεμινάριο

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ COACHING ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 17-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε προϊσταμένους, διευθυντές, ηγέτες ή εργαζόμενους επιφορτισμένους με την επίβλεψη ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητες Coaching

Σκοπός σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν τις δεξιότητες του Coaching εστιάζοντας στην καθημερινή πρακτική με βάση τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις που αναλύονται

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ο ρόλος του Προϊστάμενου, του Διευθυντή και του Ηγέτη της ομάδας
 • Οι καθημερινές προκλήσεις και απογοητεύσεις του στελέχους – δυσκολίες και παγίδες στον εργασιακό χώρο.
 • Η σύγκρουση μεταξύ Τεχνικών και Διοικητικών Ρόλων.
 • Η σημασία της διαχείρισης της απόδοσης του Εργαζόμενου.
 • Η Διοίκηση με Στόχους και οι SMART στόχοι.
 • Βασικά στυλ ηγεσίας
 • Προσαρμογή της προσέγγισης στην συμπεριφορά και την αντίληψη του συνεργάτη.
 • Η αυτοαξιολόγηση και η εφαρμογή της στην εργασία.
 • Η ανάθεση
 • Γιατί αναθέτουμε;
 • Γιατί αποφεύγουμε την ανάθεση;
 • Πως αναθέτουμε - οι παγίδες στην ανάθεση
 • Η επιλογή του σωστού συνεργάτη για την ανάθεση
 • Όταν μας αναθέτουν - πως πρέπει να ενεργούμε;
 • Η βελτίωση της απόδοσης - Coaching και Counseling
 • Ο εντοπισμός των κενών στην απόδοση, αιτίες και συνέπειες
 • Οι διαφορές μεταξύ Coaching, Mentoring και Counseling
 • Τα εμπόδια στο αποτελεσματικό Coaching και Counseling
 • Πετυχημένα βήματα για την διαχείριση της μειωμένης απόδοσης
 • Η προετοιμασία για Coaching και Counseling.
 • Η διαχείριση των τριβών και των συγκρούσεων
 • Αίτια και πλεονεκτήματα
 • Η αυτοαξιολόγηση
 • Τεχνικές επίλυσης των συγκρούσεων
 • Η διαχείριση του θυμού.
 • Επικοινωνία και Ανατροφοδότηση (Feedback)
 • Τα εμπόδια της αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Η αποτελεσματική ακρόαση – η διαδικασία της ακρόασης
 • Η ενεργός επικοινωνία – καταλαβαίνω και γίνομαι αντιληπτός
 • Η μη λεκτική επικοινωνία
 • Δίνω αποτελεσματική ανατροφοδότηση
 • Πέντε βήματα για τον χειρισμό των αντιρρήσεων και των δικαιολογιών.
 • Η παρακίνηση
 • Τι παρακινεί τους ανθρώπους;
 • 24 τακτικές για την παρακίνηση των εργαζομένων
 • Ο έπαινος και η αναγνώριση, σαν εργαλεία και παράγοντες για να αναγνωρίσουμε την συμβολή των άλλων.
 • Κλείσιμο του σεμιναρίου με την ανάπτυξη Case studies από την εργασία μας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr