Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Διευθυντές Παραγωγής, Μηχανικούς Παραγωγής, Υπεύθυνους Προγραμματισμού και Σχεδιασμού παραγωγής, Διευθυντές Logistics

Σκοπός σεμιναρίου:

Να εφοδιάσει τα στελέχη που εμπλέκονται στην βιομηχανική παραγωγή με τις θεμελιώδεις γνώσεις και μεθόδους που αφορούν την κατάρτιση προγράμματος γραμμών παραγωγής του εργοστασίου και τον λεπτομερή προγραμματισμό λειτουργίας μηχανών παραγωγής

Θέματα σεμιναρίου:

 • Μεσοπρόθεσμος σωρευτικός σχεδιασμός παραγωγής
 • Πρόβλέψεις της ζήτησης
 • Τα κόστη της παραγωγής
 • Οι στρατηγικές σταθερού και μεταβλητού εργατικού δυναμικού
 • Πίνακες και γραφικές μέθοδοι πλάνου παραγωγής
 • Μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού
 • Προγραμματισμός λειτουργίας μηχανής διαθέσιμης για περισσότερες από μια γραμμές προϊόντων
 • Προσδιορισμός βέλτιστης κυκλικής περιόδου
 • Προγραμματισμός ανά προϊόν και μεγέθη παρτίδων
 • Επίλυση περιορισμών από την δυναμικότητα της μηχανής
 • Πρόγραμμα λειτουργίας με ελαχιστοποίηση κόστους
 • Στατιστικός προσδιορισμός στάθμης παραγωγής για επίτευξη προκαθορισμένου επιπέδου εξυπηρέτησης της ζήτησης
 • Προγραμματισμός απασχόλησης μηχανής αφιερωμένης σε μία γραμμή προϊόντων
 • Προσδιορισμός βέλτιστης κυκλικής περιόδου
 • Προγραμματισμός και μεγέθη παρτίδων ανά προϊόν
 • Ελαχιστοποίηση κόστους
 • Ταξινόμηση σειράς παραγωγής

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr