Σεμινάριο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Logistics

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 25-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, Υπεύθυνους Αποθηκών και Διανομών, Στελέχη Εταιρειών 3PL, Logistics Manager, Logistics Director, Προσωπικό Αποθήκης

Σκοπός σεμιναρίου:

Η μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τις λειτουργίες της αποθήκης ώστε να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναλύοντας διεξοδικά τις διαδικασίες της ‘’ παραλαβής ‘’, της ‘’ συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών ‘’

Θέματα σεμιναρίου:

ΤΕΤΑΡΤΗ: αποφάσεις σχεδιασμού

 • Πως αυξάνω το διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο της απόθηκης χωρίς να μεταβάλλω κτιριακές υποδομές
 • Πως υπολογίζω των αριθμό των θέσων αποθήκευσης που χρειάζομαι
 • Ππως επιλέγω αποθηκευτικό σύστημα, πως αποφασίζω για τη χωροταξία του αποθηκευτικού συστήματος
 • Πως αποφασίζω μεταξύ εναλλακτικών επιλογών
 • Πως αποφασίζω για τη βέλτιστη χωροδιάταξη των αποθεμάτων στην αποθήκη
 • Πως υλοποιώ το ‘’design to order picking’’ & ‘’design to cost reduction’’
 • KPIs στις σχεδιαστικές παραμέτρους της αποθήκης, case studies σε κάθε αναφορά

ΠΕΜΠΤΗ: αποφάσεις λειτουργίας

 • Πως διαχειρίζομαι το χρόνο και πως οργανώνω το προσωπικό
 • Πως βρίσκω τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό
 • Πως υλοποιώ την κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC)
 • Πως εντοπίζω χαμένα είδη (60 περιπτώσεις)
 • Πως καταγράφω και ανασχεδιάζω διαδικασίες
 • ‘’work flow mapping’’
 • Πως αυξάνω: παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα
 • Πως οργανώνω έργα εγκατάστασης WMS ή άλλων πληροφοριακών συστημάτων 
 • Πως υλοποιώ την ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος
 • KPIs στη λειτουργία της αποθήκης
 • Case studies σε κάθε αναφορά

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr