Σεμινάριο

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ - CASH FLOWS

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

εισηγητής σεμιναρίων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 και ώρες 17.00 - 21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο «STRATOS VASSILIKOS» (Μιχαλακοπούλου 114)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικά Στελέχη Επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, σε χρήστες του Ε.Γ.Λ.Σ. που επιδιώκουν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση και ερμηνεία των Ταμειακών Ροών

Θέματα σεμιναρίου:

Έννοια αναγκαιότητας και δυναμική
Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο
Καταστάσεις μεταβολών χρηματοοικονομικής θέσης

  • με βάση το Κεφάλαιο Κίνησης (working capital)
  • με βάση το Ταμείο
  • Πλήρης πρακτική εφαρμογή Ταμειακών Ροών προσαρμοσμένων στο Ε.Γ.Λ.Σ.
  • με την ευθεία ή άμεση μέθοδο
  • με τη βραχεία ή έμμεση μέθοδο
  • με το υπόδειγμα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr