Σεμινάριο

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (IT AUDITS)

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πιστοποιημένος Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 4-5 ΜΑΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, σε επιθεωρητές (Auditors) κάθε είδους με ενδιαφέρον στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και σε Διοικητικά στελέχη που οι αρμοδιότητες & τα ενδιαφέροντά τους αφορούν συστήματα πληροφορικής

Σκοπός σεμιναρίου:

Να εξοικειώσει τα στελέχη που θα συμμετάσχουν με τα βασικότερα θέματα του Auditing πληροφοριακών συστημάτων με απλά παραδείγματα & αποσαφηνισμένους όρους

Θέματα σεμιναρίου:

  • Το σεμινάριο αυτό δημιουργήθηκε για να αποτελέσει μια εισαγωγική αλλά ολοκληρωμένη προσέγγιση σε βασικά θέματα εσωτερικού ελέγχου συστημάτων πληροφορικής.
  • Η εξέλιξη των συστημάτων πληροφορικής – η σημερινή κατάσταση & το άμεσο μέλλον.
  • Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων (software,hardware, internet κλπ).
  • Επιλογή Συστήματος Πληροφορικής ( Software/Hardware Quality)
  • Η ανάπτυξη νέου συστήματος πληροφόρησης & η βελτίωση του υπάρχοντος – ρόλος της Διοίκησης & του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  • Εξωτερικές και εσωτερικές εταιρικές απειλές (Security Systems).
  • Ενδεικτικά προγράμματα επιθεώρησης μηχανογραφικών συστημάτων & συνήθη ευρήματα.
  • Το σχέδιο ανόρθωσης του συστήματος μετά από καταστροφή (DISASTER RECOVERY PLAN)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr